Dokumenta Nr. 192 "Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 20. decembra lēmumā Nr. 592 “Par deleģējuma līguma noslēgšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka””" sagatavošana atskaņošanai