Dokumenta Nr. 193 "Par vidi degradējošas ēkas Kāpu ielā 47, Jūrmalā, sakārtošanu" sagatavošana atskaņošanai