Dokumenta Nr. 194 "Par vidi degradējošas ēkas Pētera ielā 11A, Jūrmalā, konservāciju" sagatavošana atskaņošanai