Dokumenta Nr. 199 "Par viena izglītojamā izmaksām mēnesī Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs apstiprināšanu savstarpējo norēķinu veikšanai 2024. gadā" sagatavošana atskaņošanai