Dokumenta Nr. 202 "Par dzīvokļa īpašuma Nr. 17 Skolas ielā 69A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu" sagatavošana atskaņošanai