Dokumenta Nr. 203 "Par dzīvokļa īpašuma Nr. 30 Skolas ielā 35A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli" sagatavošana atskaņošanai