Dokumenta Nr. 204 "Par dzīvokļa īpašuma Nr. 111 Nometņu ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli" sagatavošana atskaņošanai