Dokumenta Nr. 205 "Par zemesgabala Viestura ielā 15A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu" sagatavošana atskaņošanai