Dokumenta Nr. 206 "Par zemesgabala Rīgas ielā 71, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli" sagatavošana atskaņošanai