Dokumenta Nr. 209 "Par zemesgabala Paegļu ielā 1, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli" sagatavošana atskaņošanai