Dokumenta Nr. 210 "Par nekustamā īpašuma Straumes ielā 1A, Jūrmalā pirmā stāva daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu" sagatavošana atskaņošanai