Dokumenta Nr. 212 "Par zemesgabala Kalnciema iela 6925, Jūrmalā, daļas nomu" sagatavošana atskaņošanai