Dokumenta Nr. 213 "Par dzīvokļa īpašuma Nr. 2 Promenādes ielā 3, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu" sagatavošana atskaņošanai