Dokumenta Nr. 214 "Par dzīvokļa īpašuma Nr. 4 Alejas ielā 13, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu" sagatavošana atskaņošanai