Dokumenta Nr. 215 "Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Salaspils iela 0015, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības" sagatavošana atskaņošanai