Dokumenta Nr. 217 "Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 34-178, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā" sagatavošana atskaņošanai