Dokumenta Nr. 220 "Par sadarbības līguma slēgšanu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Eurodesk tīkla informācijas punkta izveidošanu" sagatavošana atskaņošanai