Dokumenta Nr. 221 "Par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu)" sagatavošana atskaņošanai