Dokumenta Nr. 224 "Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-129, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu" sagatavošana atskaņošanai