Dokumenta Nr. 226 "Grozījums Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra lēmumā Nr. 605 “Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegto pakalpojumu maksas apmēru”" sagatavošana atskaņošanai