Dokumenta Nr. 227 "Grozījums Jūrmalas domes 2022. gada 20. decembra lēmumā Nr. 618 “Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegto pakalpojumu maksas apmēru pēc pašvaldības sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu optimizācijas pabeigšanas”" sagatavošana atskaņošanai