Dokumenta Nr. 231 "Par detālplānojuma zemesgabalam Salacas ielā 3, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai" sagatavošana atskaņošanai