Dokumenta Nr. 233 "Par detālplānojuma zemes vienībai Atbalss ielā 14A, Jūrmalā, apstiprināšanu" sagatavošana atskaņošanai