Dokumenta Nr. 234 "Par detālplānojuma grozījumu zemes vienībai Ernesta Birznieka-Upīša ielā 2, Jūrmalā, apstiprināšanu" sagatavošana atskaņošanai