Dokumenta Nr. 237 "Par līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” par centralizēto sabiedrisko siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā" sagatavošana atskaņošanai