Dokumenta Nr. 1 "Darbinieku individuālās mēnešalgas noteikšanas noteikumi" sagatavošana atskaņošanai