Dokumenta Nr. 12 "Par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas kārtību

" sagatavošana atskaņošanai