Dokumenta Nr. 13 "Par lokālplānojuma zemesgabalam Dubultu prospektā 101, Jūrmalā, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

" sagatavošana atskaņošanai