Dokumenta Nr. 14 "Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības palīdzību audžuģimenēm" sagatavošana atskaņošanai