Dokumenta Nr. 16 "Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas valstspilsētas attīstībā

" sagatavošana atskaņošanai