Nav spēkā
Atcelts
Projekts
Zaudējis spēku
Spēkā esošs
Nr. Veids Nosaukums Pieņemts Statuss
407 Lēmums
Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Kultūrtelpas un vides dizaina centrs” izveidi
Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Kultūrtelpas un vides dizaina centrs” izveidi
30.09.2021
408 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”
30.09.2021
409 Lēmums
Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienības vadītāja apstiprināšanu amatā
Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienības vadītāja apstiprināšanu amatā
30.09.2021
410 Lēmums
Par Kultūrtelpas un vides dizaina centra vadītāja iecelšanu amatā
Par Kultūrtelpas un vides dizaina centra vadītāja iecelšanu amatā
30.09.2021
411 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 28.septembra lēmumā Nr.396 “Par Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildes nodrošināšanu”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 28.septembra lēmumā Nr.396 “Par Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildes nodrošināšanu”
30.09.2021
412 Lēmums
Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” noslēgumu
Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” noslēgumu
30.09.2021
413 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr.537 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr.537 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”
30.09.2021
414 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.557 “Par Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.557 “Par Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu”
30.09.2021
415 Lēmums
Par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.-2030.gadam aktualizāciju
Par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.-2030.gadam aktualizāciju
30.09.2021
416 Lēmums
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625 “Par Jūrmalas valstspilsētas Attīstības programmas 2014.–2022.gadam apstiprināšanu”
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625 “Par Jūrmalas valstspilsētas Attīstības programmas 2014.–2022.gadam apstiprināšanu”
30.09.2021
417 Lēmums
Par “Jūrmalas pilsētas videonovērošanas konceptuālais ziņojums” uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu
Par “Jūrmalas pilsētas videonovērošanas konceptuālais ziņojums” uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu
30.09.2021
418 Lēmums
Par “Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plāna 2015.-2022.gadam” uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu
Par “Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plāna 2015.-2022.gadam” uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu
30.09.2021
419 Lēmums
Par “Jūrmalas pilsētas ūdens resursu aizsardzības rīcības plāns 2016.-2020.gadam” uzraudzības ziņojuma par 2020.gadu apstiprināšanu
Par “Jūrmalas pilsētas ūdens resursu aizsardzības rīcības plāns 2016.-2020.gadam” uzraudzības ziņojuma par 2020.gadu apstiprināšanu
30.09.2021
420 Lēmums
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija lēmumā Nr.308 “Par Jūrmalas pilsētas ūdens resursu aizsardzības rīcības plāna apstiprināšanu”
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija lēmumā Nr.308 “Par Jūrmalas pilsētas ūdens resursu aizsardzības rīcības plāna apstiprināšanu”
30.09.2021
421 Lēmums
Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums”
Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums”
30.09.2021
422 Lēmums
Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma ieguldīšanu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” pamatkapitālā
Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma ieguldīšanu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” pamatkapitālā
30.09.2021
423 Lēmums
Par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu interneta nodrošinājuma uzlabošanai Jūrmalas valstspilsētas dibinātajām izglītības iestādēm 2021.gadā
Par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu interneta nodrošinājuma uzlabošanai Jūrmalas valstspilsētas dibinātajām izglītības iestādēm 2021.gadā
30.09.2021
424 Lēmums
Par pārtikas paku nodrošināšanu izglītojamajiem Jūrmalas domes dibinātājās izglītības iestādēs 2021./2022.mācību gadā
Par pārtikas paku nodrošināšanu izglītojamajiem Jūrmalas domes dibinātājās izglītības iestādēs 2021./2022.mācību gadā
30.09.2021
425 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.115 “Par līdzdalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanā”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.115 “Par līdzdalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanā”
30.09.2021
426 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.221 “Par Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam apstiprināšanu”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.221 “Par Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam apstiprināšanu”
30.09.2021
427 Lēmums
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmumā Nr.472 “Par vispārējās izglītības iestāžu vadītāju vietnieku minimālo mēneša darba algas likmju noteikšanu un finansēšanu”
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmumā Nr.472 “Par vispārējās izglītības iestāžu vadītāju vietnieku minimālo mēneša darba algas likmju noteikšanu un finansēšanu”
30.09.2021
428 Lēmums
Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu
Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu
30.09.2021
429 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmumā Nr.372 “Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvu”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmumā Nr.372 “Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvu”
30.09.2021
430 Lēmums
Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekta “AR SPĒLI DIGITĀLI TUVĀK MŪSDIENU SKOLĒNAM” īstenošanu
Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekta “AR SPĒLI DIGITĀLI TUVĀK MŪSDIENU SKOLĒNAM” īstenošanu
30.09.2021
431 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr.556 “Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekta “Eiropas jaunieši DOMĀ. DARA. ZINA. IZVĒRTĒ” īstenošanu”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr.556 “Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekta “Eiropas jaunieši DOMĀ. DARA. ZINA. IZVĒRTĒ” īstenošanu”
30.09.2021
432 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.marta lēmumā Nr.148 “Par 5.starptautisko Baltijas jūras koru konkursu un Jasmīnas kora koncertu” un ilgtermiņa saistību uzņemšanos
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.marta lēmumā Nr.148 “Par 5.starptautisko Baltijas jūras koru konkursu un Jasmīnas kora koncertu” un ilgtermiņa saistību uzņemšanos
30.09.2021
433 Lēmums
Par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistei
Par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistei
30.09.2021
434 Lēmums
Par starptautiskās volejbola federācijas (Federation Internationale de Volleyball (FIVB)) 3* čempionāta pludmales volejbolā pārcelšanu uz 2022.gadu un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos
Par starptautiskās volejbola federācijas (Federation Internationale de Volleyball (FIVB)) 3* čempionāta pludmales volejbolā pārcelšanu uz 2022.gadu un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos
30.09.2021
435 Lēmums
Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā
Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā
30.09.2021
436 Lēmums
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 25.jūlija lēmumā Nr.341 “Par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumiem”
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 25.jūlija lēmumā Nr.341 “Par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumiem”
30.09.2021
437 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.53 “Par Jūrmalas pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.53 “Par Jūrmalas pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem”
30.09.2021
438 Lēmums
Par nekustamā īpašuma Kapteiņa Zolta ielā 123, Jūrmalā, daļas nomas līguma noslēgšanu
Par nekustamā īpašuma Kapteiņa Zolta ielā 123, Jūrmalā, daļas nomas līguma noslēgšanu
30.09.2021
439 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija lēmumā Nr.340 “Par veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.-2020.gadam apstiprināšanu”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija lēmumā Nr.340 “Par veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.-2020.gadam apstiprināšanu”
30.09.2021
440 Lēmums
Par “Veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.-2020.gadam” 2020.gada uzraudzības ziņojuma par 2020.gadu apstiprināšanu
Par “Veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.-2020.gadam” 2020.gada uzraudzības ziņojuma par 2020.gadu apstiprināšanu
30.09.2021
441 Lēmums
Par būves nojaukšanu Meža prospektā 16, Jūrmalā
Par būves nojaukšanu Meža prospektā 16, Jūrmalā
30.09.2021
442 Lēmums
Par būvju nojaukšanu Stirnu ielā 11, Jūrmalā
Par būvju nojaukšanu Stirnu ielā 11, Jūrmalā
30.09.2021
443 Lēmums
Par būves nojaukšanu Pulkveža Brieža ielā 44A, Jūrmalā
Par būves nojaukšanu Pulkveža Brieža ielā 44A, Jūrmalā
30.09.2021
444 Lēmums
Par būves nojaukšanu Baļķu ielā 4, Jūrmalā
Par būves nojaukšanu Baļķu ielā 4, Jūrmalā
30.09.2021
445 Lēmums
Par būves nojaukšanu Brikšķu ielā 4, Jūrmalā
Par būves nojaukšanu Brikšķu ielā 4, Jūrmalā
30.09.2021
446 Lēmums
Par pārjaunojuma līguma noslēgšanu zemesgabala Dzintaru prospektā 55, Jūrmalā, apbūvei
Par pārjaunojuma līguma noslēgšanu zemesgabala Dzintaru prospektā 55, Jūrmalā, apbūvei
30.09.2021
447 Lēmums
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Andreja Upīša ielā 9A, Jūrmalā, un Robežu ielā 11, Jūrmalā
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Andreja Upīša ielā 9A, Jūrmalā, un Robežu ielā 11, Jūrmalā
30.09.2021
448 Lēmums
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Vasku ielā 1, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Vasku ielā 1, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
30.09.2021
449 Lēmums
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Cīruļu ielā 30, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Cīruļu ielā 30, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
30.09.2021
450 Lēmums
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Vīksnas ielā 1A, Jūrmalā, un Grīvas ielā 7B, Jūrmalā
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Vīksnas ielā 1A, Jūrmalā, un Grīvas ielā 7B, Jūrmalā
30.09.2021
451 Lēmums
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Jaunā ielā 82, Jūrmalā, un Jaunā ielā 84, Jūrmalā
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Jaunā ielā 82, Jūrmalā, un Jaunā ielā 84, Jūrmalā
30.09.2021
452 Lēmums
Par Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 15.oktobra lēmuma Nr.416 “Par vidi degradējošu dzīvojamās ēkas sakārtošanu vai nojaukšanu Ķemeru ielā 48A, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu
Par Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 15.oktobra lēmuma Nr.416 “Par vidi degradējošu dzīvojamās ēkas sakārtošanu vai nojaukšanu Ķemeru ielā 48A, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu
30.09.2021
453 Lēmums
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Silu ielā 37, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Silu ielā 37, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
30.09.2021
454 Lēmums
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ernesta ielā 8, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu, maiņu un likvidēšanu
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ernesta ielā 8, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu, maiņu un likvidēšanu
30.09.2021
455 Lēmums
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 51, Jūrmalā
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 51, Jūrmalā
30.09.2021
456 Lēmums
Par detālplānojuma zemesgabalam Jēkaba ielā 2, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai , un darba uzdevuma precizēšanu
Par detālplānojuma zemesgabalam Jēkaba ielā 2, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai , un darba uzdevuma precizēšanu
30.09.2021