Jūrmalas domes pieņemtie dokumenti

 


Nav spēkā
Atcelts
Zaudējis spēku
Spēkā esošs
Nr.VeidsAtskaņot saturuNosaukumsPieņemtsStatuss
187 Lēmums Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-19, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu 24.04.2024
186 Lēmums Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Nometņu ielā 2A-223, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu 24.04.2024
185 Lēmums Par Jūrmalas Kultūras centra telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā “Junior Achievement Latvia” 24.04.2024
184 Lēmums Par Jūrmalas Kultūras centra telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS BULDURU DRAUDZEI 24.04.2024
183 Lēmums Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2. pamatdarbības (KA2) atklātā projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Esi atbildīgs par Vides izglītību. Tagad!” 24.04.2024
182 Lēmums Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 1. pamatdarbības (KA1) atklātā projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Jautras āra spēles pirmsskolai” 24.04.2024
181 Lēmums Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Jaunatnes politikas valsts programmas 2024. - 2026. gadam ietvaros izsludinātajā atklātā projektu konkursā “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā 24.04.2024
180 Lēmums Par Jūrmalas Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvu 24.04.2024
179 Lēmums Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam, projekta “PROTI un DARI 2.0” īstenošanu 24.04.2024
178 Lēmums Par Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta “Proti un dari” noslēgumu 24.04.2024
177 Lēmums Par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ pamatdarbības aktivitātes Nr. 2 (KA2) “Skolu stratēģiskās partnerības” projekta “SKOLĒNU PARLAMENTS – skolas darbības aktivizēšana, izmantojot studentu idejas, intereses un viņu aktīvu iesaistīšanos” noslēgumu 24.04.2024
176 Lēmums Par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ pamatdarbības aktivitātes Nr. 2 (KA2) Skolu apmaiņas partnerību projekta Nr. 2020-1-TR01-KA229-094319_3 “ĻAUJ MAN DZĪVOT UN ES DZĪVOŠU, UN PASAULE DZĪVOS” noslēgumu 24.04.2024
175 Lēmums Par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ pamatdarbības aktivitātes Nr. 1 (KA1) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” projekta “Ar spēli digitāli tuvāk mūsdienu skolēnam” noslēgumu 24.04.2024
174 Lēmums Par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ pamatdarbības aktivitātes Nr. 2 (KA2) “Skolu stratēģiskās partnerības” projekta “Eiropas jaunieši DOMĀ. DARA. ZINA. IZVĒRTĒ” noslēgumu 24.04.2024
173 Lēmums Par ielu pārbūves investīciju projektu pieteikumu iesniegšanu Satiksmes ministrijai un projektu īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas 24.04.2024
172 Lēmums Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Kadiķu iela 0036, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības 24.04.2024
171 Lēmums Grozījums Jūrmalas domes 2021. gada 5. augusta lēmumā Nr. 572 “Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Brīvības prospekts 0142, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības” 24.04.2024
170 Lēmums Par namīpašuma Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 24.04.2024
169 Lēmums Par zemesgabala Tallinas ielā 28, Jūrmalā, iegādi 24.04.2024
168 Lēmums Par Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 29. oktobra lēmuma Nr. 589 “Par nekustamā īpašuma Jūras ielā 61, Jūrmalā, nodošanu pašvaldības īpašumā” atcelšanu 24.04.2024
167 Lēmums Par lokālplānojuma zemesgabalam Dubultu prospektā 101, Jūrmalā, apstiprināšanu 24.04.2024
166 Lēmums Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 57, Jūrmalā, apstiprināšanu 24.04.2024
165 Lēmums Par lokālplānojuma zemesgabalam Kauguri 0505, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 24.04.2024
164 Lēmums Par detālplānojuma zemesgabalam Slokas ielā 69, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 24.04.2024
163 Lēmums Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Liedaga ielā 7, Jūrmalā 24.04.2024