Latvijas Republika
LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS VALDES
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2016.gada 15.septembra 451.lēmumu
Grozījumi ar domes 1995. gada 24. augusta 1007.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

1992. gada 2. jūlijāNr.261

Par namīpašumu
denacionalizāciju

Jūrmalas pilsētas valde, vadoties no:

nolemj:

Denacionalizēt namīpašumu saskaņā ar šī lēmuma 1,2,3,4,5, 6,7,8,9 un 10 &.

1&

Izskatot Vārds Uzvārds, dzīv. adresē, Vārds Uzvārds, dzīv. adresē un Vārds Uzvārds, dzīv. adresē, Vārds Uzvārds, dzīv. adresē iesniegumus, valde konstatē, ka viņas lūdz atgriezt savas mātes un vecāsmātes Vārds Uzvārds 1923.gada 15.novembrī nopirkto īpašumu Rīgas ielā 26 ar zemes platību 1956 kv.m un viņas ir šī īpašuma likumiskās mantinieces.

Namīpašums nacionalizēts 1940.gada 4.novembrī ar LPSR APP 1940.gada 28.oktobra dekrētu "Par lielo namu nacionalizāciju". Šobrīd namīpašums atrodas namu pārvaldes "Majori" valdījumā (tajā ir 6 pastāvīgie iedzīvotāji).

Jūrmalas pilsētas valde nolemj:

 1. Denacionalizēt namīpašumu Jūrmalā, Rīgas ielā 26 un atzīt īpašuma tiesības Vārds Uzvārds 1/4 id.d., Vārds Uzvārds 1/4 id.d., Vārds Uzvārds 1/4 id.d. un Vārds Uzvārds 1/4 id.d no namīpašuma Rīgas ielā 26.

 2. Nodot pastāvīgā lietošanā saskaņā ar skici zemes gabalu 1751 kv.m platībā, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies dabā galīgi uzmērot un robežas regulējot.

 3. Gada laikā nojaukt uz zemes gabala esošās ēkas kā norādīts skicē.

 4. Īpašniekam viena mēneša laikā iesniegt pieteikumu Zemes un nekustamā īpašuma pārvaldē izgatavot pagaidu zemes lietošanas plānu.

 5. Īpašniekam viena mēneša laikā pārņemt īpašumu no līdzšinējā valdītāja.

 6. Pilsētas saimniecības pārvaldei izslēgt namīpašumu no valsts fonda.

 7. Saglabāt esošos īres līgumus likumā noteiktā kārtībā.

 8. Noteikt, ka uz šī lēmuma pamata saņemtā denacionalizācijas apliecība ir īpašuma tiesību apstiprinošs dokuments, kas stājas spēkā pēc tās reģistrācijas Tehniskās inventarizācijas birojā.

2&

Izskatot Vārds Uzvārds, dzīv. adresē iesniegumu, valde konstatē, ka viņa lūdz atgriezt sava tēva Vārds Uzvārds īpašumu, kas viņam piederēja saskaņā ar CVVA izziņu A-1416 Edinburgas ielā 11 ar zemes platību 3656 kv.m un ka viņa ir šī īpašuma likumiskā mantiniece.

Namīpašums nacionalizēts 1940.gada 3.novembrī ar LPSR APP 1940.gada 28.oktobra dekrētu "Par lielo namu nacionalizāciju". Šobrīd namīpašums atrodas arodbiedrību kūrorta padomes valdījumā - pansionāts "Selga".

Jūrmalas pilsētas valde nolemj:

 1. Denacionalizēt namīpašumu Jūrmalā, Edinburgas ielā 11 lit.1 un atzīt īpašuma tiesības Vārds Uzvārds.

 2. Nodot pastāvīgā lietošanā saskaņā ar skici zemes gabalu 3185 kv.m platībā, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies dabā galīgi uzmērot un robežas regulējot.

 3. Gada laikā nojaukt uz zemes gabala esošās ēkas kā norādīts skicē.

 4. Īpašniekam viena mēneša laikā iesniegt pieteikumu Zemes un nekustamā īpašuma pārvaldē izgatavot pagaidu zemes lietošanas plānu.

 5. Īpašniekam viena mēneša laikā pārņemt īpašumu no līdzšinējā valdītāja.

 6. Pilsētas saimniecības pārvaldei izslēgt namīpašumu no valsts fonda.

 7. Noteikt, ka uz šī lēmuma pamata saņemtā denacionalizācijas apliecība ir īpašuma tiesību apstiprinošs dokuments, kas stājas spēkā pēc tās reģistrācijas Tehniskās inventarizācijas birojā.

 8. Noslēgt līgumu ar pansionātu "Selga" par telpu izmantošanu līdz 01.01.93.

3&

Izskatot Vārds Uzvārds, dzīv. adresē iesniegumu, valde konstatē, ka viņš lūdz atgriezt Vārds Uzvārds 1939.gada 10.oktobrī nopirkto īpašumu Jomas ielā 50 ar zemes platību 910 kv.m un ka viņš ir šī īpašuma testamentārais mantinieks.

Namīpašums nacionalizēts 1940.gada 9.novembrī ar LPSR APP 1940.gada 28.oktobra dekrētu "Par lielo namu nacionalizāciju". Šobrīd namīpašums atrodas namu pārvaldes "Majori" valdījumā (tajā 17 pastāvīgie iedzīvotāji).

Jūrmalas pilsētas valde nolemj:

 1. Denacionalizēt namīpašumu Jūrmalā, Jomas ielā 50 un atzīt īpašuma tiesības Vārds Uzvārds.

 2. Nodot pastāvīgā lietošanā saskaņā ar skici zemes gabalu 886 kv.m platībā, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies dabā galīgi uzmērot un robežas regulējot.

 3. Gada laikā nojaukt uz zemes gabala esošās ēkas kā norādīts skicē.

 4. Īpašniekam viena mēneša laikā iesniegt pieteikumu Zemes un nekustamā īpašuma pārvaldē izgatavot pagaidu zemes lietošanas plānu.

 5. Īpašniekam viena mēneša laikā pārņemt īpašumu no līdzšinējā valdītāja.

 6. Pilsētas saimniecības pārvaldei izslēgt namīpašumu no valsts fonda.

 7. Saglabāt esošos īres līgumus likumā noteiktā kārtībā.

 8. Noteikt, ka uz šī lēmuma pamata saņemta denacionalizācijas apliecība ir īpašuma tiesību apstiprinošs dokuments, kas stājas spēkā pēc tās reģistrācijas Tehniskās inventarizācijas birojā.

 9. Ēkai jāsaglabā sākotnējais arhitektoniskais izskats un jānodrošina nepieciešamā restaurācija.

4&

Izskatot Vārds Uzvārds, dzīv. adresē iesniegumu, valde konstatē, ka viņš lūdz atgriezt sava tēva Vārds Uzvārds 1928.gada 17.aprīlī nopirkto īpašumu Brīvības prosp. 84 ar zemes platību 2400 kv.m un ka viņš ir šī īpašuma likumiskais mantinieks.

Namīpašums nacionalizēts 1969.gada 18.februārī ar LPSR MP rīkojumu Nr.169. Šobrīd namīpašums atrodas namu pārvaldes "Dzintari" valdījumā (tajā 14 pastāvīgie iedzīvotāji).

Jūrmalas pilsētas valde nolemj:

 1. Denacionalizēt namīpašumu Jūrmalā, Brīvības prosp.84 un atzīt īpašuma tiesības Vārds Uzvārds.

 2. Nodot pastāvīgā lietošanā saskaņā ar skici zemes gabalu 3179 kv.m platībā, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies dabā galīgi uzmērot un robežas regulējot.

 3. Gada laikā nojaukt uz zemes gabala esošās ēkas kā norādīts skicē.

 4. Īpašniekam viena mēneša laikā iesniegt pieteikumu Zemes un nekustamā īpašuma pārvaldē izgatavot pagaidu zemes lietošanas plānu.

 5. Īpašniekam viena mēneša laikā pārņemt īpašumu no līdzšinējā valdītāja.

 6. Pilsētas saimniecības pārvaldei izslēgt namīpašumu no valsts fonda.

 7. Saglabāt esošos īres līgumus likumā noteiktā kārtībā.

 8. Noteikt, ka uz šī lēmuma pamata saņemtā denacionalizācijas apliecība ir īpašuma tiesību apstiprinošs dokuments, kas stājas spēkā pēc tās reģistrācijas Tehniskās inventarizācijas birojā.

5&

Izskatot Vārds Uzvārds, dzīv. adresē iesniegumu, valde konstatē, ka viņa lūdz atgriezt savas mātes Vārds Uzvārds 1928.gada 28.maija nopirkto īpašumu Ozolu ielā 15 ar zemes platību 1845 kv.m un ka viņa ir šī īpašuma likumiskā mantiniece.

Namīpašums nacionalizēts 1948.gada 18.februārī ar LPSR APP 1940.gada 28.oktobra dekrētu "Par lielo namu nacionalizāciju". Šobrīd namīpašums atrodas namu pārvaldes "Melluži" valdījumā, taja pastāvīgo īrnieku nav.

Jūrmalas pilsētas valde nolemj:

 1. Denacionalizēt namīpašumu Jūrmalā, Ozolu ielā 15 un atzīt īpašuma tiesības Vārds Uzvārds.

 2. Nodot pastāvīgā lietošanā saskaņā ar skici zemes gabalu 1845 kv.m platībā, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies dabā galīgi uzmērot un robežas regulējot.

 3. Gada laikā nojaukt uz zemes gabala esošās ēkas kā norādīts skicē.

 4. Īpašniekam viena mēneša laikā iesniegt pieteikumu Zemes un nekustamā īpašuma pārvaldē izgatavot pagaidu zemes lietošanas plānu.

 5. Īpašniekam viena mēneša laikā pārņemt īpašumu no līdzšinējā valdītāja.

 6. Pilsētas saimniecības pārvaldei izslēgt namīpašumu no valsts fonda.

 7. Noteikt, ka uz šī lēmuma pamata saņemtā denacionalizācijas apliecība ir īpašuma tiesību apstiprinošs dokuments, kas stājas spēkā pēc tās reģistrācijas Tehniskās inventarizācijas birojā.

6&

Izskatot Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds, dzīv. adresē iesniegumu, valde konstatē, ka viņas lūdz atgriezt sava tēva Vārds Uzvārds 1939.gada 25.septembrī nopirkto īpašumu Upes ielā 4 ar zemes platību 2872 kv.m un ka viņas ir šī īpašuma likumiskās mantinieces.

Namīpašums nacionalizēts 1947.gada 14.janvārī ar LPSR APP 1940.gada 28.oktobra dekrētu "Par lielo namu nacionalizāciju". Šobrīd namīpašums atrodas namu pārvaldes "Melluži" valdījumā un netiek izmantots.

Jūrmalas pilsētas valde nolemj:

 1. Denacionalizēt namīpašumu Jūrmalā, Upes ielā 4 un atzīt īpašuma tiesības pilsoņiem Vārds Uzvārds 1/2 id.d. un Vārds Uzvārds 1/2 id.d. Grozīts ar domes 1995.gada 24.augusta 1007.lēmumu

 2. Nodot pastāvīgā lietošanā saskaņā ar skici zemes gabalu 2872 kv.m platībā, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies dabā galīgi uzmērot un robežas regulējot.

 3. Īpašniekam viena mēneša laikā iesniegt pieteikumu Zemes un nekustamā īpašuma pārvaldē izgatavot pagaidu zemes lietošanas plānu.

 4. Īpašniekam viena mēneša laikā pārņemt īpašumu no līdzšinējā valdītāja.

 5. Pilsētas saimniecības pārvaldei izslēgt namīpašumu no valsts fonda.

 6. Noteikt, ka uz šī lēmuma pamata saņemtā denacionalizācijas apliecība ir īpašuma tiesību apstiprinošs dokuments, kas stājas spēkā pēc tās reģistrācijas Tehniskās inventarizācijas birojā.

 7. Ēkai jāsaglabā sākotnējais arhitektoniskais izskats un jānodrošina nepieciešamā restaurācija. Svītrots ar domes 2016.gada 15.septembra 451.lēmumu

7&

Izskatot Vārds Uzvārds, dzīv. adresē iesniegumu, valde konstatē, ka viņa lūdz atgriezt sava tēva Vārds Uzvārds 1928.gada 9.janvārī nopirkto īpašumu Žubītes ielā 3 ar zemes platību 971 kv.m un viņa ir šī īpašuma likumiskā mantiniece.

Namīpašums nacionalizēts 1949.gada 13.septembrī ar LPSR APP 1940.gada 28.oktobra dekrētu "Par lielo namu nacionalizāciju". Šobrīd namīpašums atrodas namu pārvaldes "Melluži" valdījumā (tajā 4 pastāvīgie iedzīvotāji).

Jūrmalas pilsētas valde nolemj:

 1. Denacionalizēt namīpašumu Jūrmalā, Žubītes ielā 3 un atzīt īpašuma tiesības Vārds Uzvārds.

 2. Nodot pastāvīgā lietošanā saskaņā ar skici zemes gabalu 890 kv.m platībā, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies daba galīgi uzmērot un robežas regulējot.

 3. Gada laikā nojaukt uz zemes gabala esošās ēkas kā norādīts skicē.

 4. Īpašniekam viena mēneša laikā iesniegt pieteikumu Zemes un nekustamā īpašuma pārvaldē izgatavot pagaidu zemes lietošanas plānu.

 5. Īpašniekam viena mēneša laikā pārņemt īpašumu no līdzšinējā valdītāja.

 6. Pilsētas saimniecības pārvaldei izslēgt namīpašumu no valsts fonda.

 7. Saglabāt esošos īres līgumus likumā noteiktā kārtībā.

 8. Noteikt, ka uz šī lēmuma pamata saņemtā denacionalizācijas apliecība ir īpašuma tiesību apstiprinošs dokuments, kas stājas spēkā pēc tās reģistrācijas Tehniskās inventarizācijas birojā.

8&

Izskatot Vārds Uzvārds, dzīv. adresē iesniegumu, valde konstatē, ka viņa lūdz atgriezt sava vectēva Vārds Uzvārds īpašumu (CVVA izziņa Nr.587 no 20.07.91) Strēlnieku prosp.58 ar zemes platību 3659 kv.m un ka viņa ir šī īpašuma likumiskā mantiniece.

Namīpašums nacionalizēts 1940.gada ar APP dekrētu "Par lielo namu nacionalizāciju". Šobrīd namīpašums atrodas Finieru ražošanas apvienīvas valdījumā un tiek izmantots kā bērnu vasaras nometne.

Jūrmalas pilsētas valde nolemj:

 1. Denacionalizēt namīpašumu Jūrmalā, Strēlnieku prosp. 58 un atzīt īpašuma tiesības Vārds Uzvārds.

 2. Nodot pastāvīgā lietošanā saskaņā ar skici zemes gabalu 3276 kv.m platībā, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies dabā galīgi uzmērot un robežas regulējot.

 3. Gada laikā nojaukt uz zemes gabala esošās ēkas kā norādīts skicē.

 4. Īpašniekam viena mēneša laikā iesniegt pieteikumu Zemes un nekustamā īpašuma pārvaldē izgatavot pagaidu zemes lietošanas plānu.

 5. Īpašniekam viena mēneša laikā pārņemt īpašumu no līdzšinējā valdītāja.

 6. Pilsētas saimniecības pārvaldei izslēgt namīpašumu no valsts fonda.

 7. Noteikt, ka uz šī lēmuma pamata saņemtā denacionalizācijas apliecība ir īpašuma tiesību apstiprinošs dokuments, kas stājas spēkā pēc tās reģistrācijas Tehniskās inventarizācijas birojā.

 8. Finieru ražošanas apvienībai ēkas atbrīvot līdz 1992.gada 1.oktobrim.

 9. Ēkai jāsaglabā sākotnējais arhitektoniskai izskats un jānodrošina nepieciešamā restaurācija.

9&

Izskatot Vārds Uzvārds, dzīv. adresē iesniegumu, valde konstatē, ka viņš lūdz atdot sava vectēva Vārds Uzvārds īpašumu (CVVA izziņa Nr.587 no 20.02.91) Strēlnieku prosp.60 ar zemes platību 3556 kv.m un ka viņš ir šī īpašuma likumiskais mantinieks.

Namīpašums nacionalizēts 1940.gadā ar āpp dekrētu "Par lielo namu nacionalizāciju". Šobrīd namīpašums atrodas namu pārvaldes "Dubulti" valdījumā un tajā dzīvo 7 pastāvīgie iedzīvotāji.

Jūrmalas pilsētas valde nolemj:

 1. Denacionalizēt namīpašumu Jūrmalā, Strēlnieku pr. 60 un atzīt īpašuma tiesības Vārds Uzvārds

 2. Nodot pastāvīgā lietošanā saskaņā ar skici zemes gabalu 3261 kv.m platībā, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies dabā galīgi uzmērot un robežas regulējot.

 3. Gada laikā nojaukt uz zemes gabala esošās ēkas kā norādīts skicē.

 4. Īpašniekam viena mēneša laikā iesniegt pieteikumu Zemes un nekustamā īpašuma pārvaldē izgatavot pagaidu zemes lietošanas plānu.

 5. Īpašniekam viena mēneša laikā pārņemt īpašumu no līdzšinējā valdītāja.

 6. Pilsētas saimniecības pārvaldei izslēgt namīpašumu no valsts fonda.

 7. Saglabāt esošos īres līgumus likumā noteiktā kārtībā.

 8. Noteikt, ka uz šī lēmuma pamata saņemtā denacionalizācijas apliecība ir īpašuma tiesību apstiprinošs dokuments, kas stājas spēkā pēc tās reģistrācijas Tehniskās inventarizācijas birojā.

 9. Ēkai jāsaglabā sākotnējais arhitektoniskai izskats un jānodrošina nepieciešamā restaurācija.

10&

Izskatot Vārds Uzvārds, dzīv. adresē iesniegumu, valde konstatē, ka viņa lūdz atgriezt Vārds Uzvārds Ipašumu (Zemes grāmatas akts no 1929.gada) Mellužu prosp. 51, Kanālu ielā 10 ar zemes platību 5008 kv.m un ka viņa ir šī īpašuma testamentārā mantiniece.

Namīpašums nacionalizēts 1940.gada 11.novembrī ar APP dekrētu "Par lielo namu nacionalizāciju". Šobrīd namīpašums Mellužu prosp.51 atrodas namu pārvaldes "Melluži" valdījumā un netiek izmantots, Kanālu ielā 10 - Jūrmalas veterinārās slimnīcas valdījumā, tiek izmantots pēc nozīmes.

Jūrmalas pilsētas valde nolemj:

 1. Denacionalizēt namīpašumus Jūrmalā, Mellužu prosp.51, Kanālu ielā 10 un atzīt īpašuma tiesības Vārds Uzvārds.

 2. Nodot pastāvīgā lietošanā saskaņā ar skici zemes gabalu 4800 kv.m platībā, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies dabā galīgi uzmērot un robežas regulējot.

 3. Gada laikā nojaukt uz zemes gabala esošās ēkas kā norādīts skicē.

 4. Īpašniekam viena mēneša laikā iesniegt pieteikumu Zemes un nekustamā īpašuma pārvaldē izgatavot pagaidu zemes lietošanas plānu.

 5. Īpašniekam viena mēneša laikā pārņemt īpašumu no līdzšinējā valdītāja.

 6. Pilsētas saimniecības pārvaldei izslēgt namīpašumu no valsts fonda.

 7. Saglabāt esošos īres līgumus likumā noteiktā kārtībā.

 8. Noteikt, ka uz šī lēmuma saņemtā denacionalizācijas apliecība ir īpašuma tiesību apstiprinošs dokuments, kas stājas spēkā pēc tās reģistrācijas Tehniskās inventarizācijas birojā.

 9. Saglabāt veterinārās slimnīcas funkcijas piecus gadus.

 10. Ieteikt saglabāt restorāna funkcijas pēc tā restaurācijas.

 11. Saglabāt vasaras īres līgumus līdz 1992.gada 15.oktobrim.

 12. Ēkai Mellužu prosp.51 jāsaglabā sākotnējais arhitektoniskais izskats un jānodrošina nepieciešamā restaurācija.

Valdes priekšsēdētājs      R.Pētersons