Latvijas Republika
LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2011.gada 31.marta 156.lēmumu

1997.gada 22.maijāNr.169

Par tirgus statusa piešķiršanu

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 1996.gada 4.jūnija noteikumiem Nr.201 "Noteikumi par tirdzniecību Latvijas tirgos, gadatirgos, ielu tirdzniecības vietās un izbraukumos" un pamatojoties uz attīstības jautājumu komitejas 1997.gada 15.maija sēdes lēmumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Piešķirt tirgus statusu zemesgabalam Jūrmalā, Mellužu prospektā 17 saskaņā ar pielikumu.

  2. Lēmums stājas spēkā no tā pieņemšanas brīža.

Priekšsēdētājs         L.Alksnis


Pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
1997.gada 22.maija lēmumu Nr.169

Zemesgabals, kuram piešķirts tirgus statuss

Tirgus nosaukums, adreseTirgus pārvaldītājs, juridiskā adrese, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra reģistrācijas apliecības Nr., datumsZemesgabala platība (kv.m)Tirgus specializācija
Tirgus "Melluži" Jūrmala, Mellužu prospekts 17LKCS "Turība" uzņēmums "Jūrmalas tirgus" Jūrmalā, Rīgas ielā 1 reģistrācijas apliecības Nr.000305944 1992.gada 25.februārī704Pārtikas preču tirgus