Latvijas Republika
LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar Domes 2005. gada 27. oktobra 481. lēmumu
Mainīts ar Domes 2005. gada 31. augusta 350. lēmumu
Mainīts ar Domes 2005. gada 12. janvāra 9. lēmumu
Mainīts ar Domes 2003. gada 20. augusta 619. lēmumu
Mainīts ar Domes 2003. gada 30. aprīļa 286. lēmumu
Mainīts ar Domes 2003. gada 2. aprīļa 194. lēmumu
Mainīts ar Domes 2002. gada 4. decembra 948. lēmumu
Mainīts ar Domes 2001. gada 1. augusta 379. lēmumu
Mainīts ar Domes 2001. gada 8. marta 274. lēmumu
Mainīts ar Domes 2001. gada 25. janvāra 87. lēmumu
Mainīts ar Domes 2000. gada 5. oktobra 905. lēmumu
Mainīts ar Domes 2000. gada 16. marta 239. lēmumu
Mainīts ar Domes 1999. gada 12. augusta 790. lēmumu
Mainīts ar Domes 1999. gada 10. jūnija 607. lēmumu
Mainīts ar Domes 1999. gada 4. marta 208. lēmumu
Mainīts ar Domes 1999. gada 21. janvāra 73. lēmumu
Mainīts ar Domes 1998. gada 12. novembra 1146. lēmumu
Mainīts ar Domes 1998. gada 1. oktobra 990. lēmumu

1998.gada 28.maijāNr.585

Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta
precizēšanu un apstiprināšanu

Jūrmalas pilsētas domes arhitektūras un plānošanas pārvalde ir precizējusi spēkā esošos ielu sarakstus, pamatojoties uz 1997.gadā izstrādātajiem pārskata plāniem par Jūrmalas pilsētas apbūvētajām teritorijām un Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta Jūrmalas nodaļas Jūrmalas pilsētas kadastra karti.

Laika gaitā attīstoties apbūvei pilsētas teritorijā vairākas ielas ir likvidētas vai arī radušās no jauna. Tā kā Jūrmala vēsturiski ir veidojusies no atsevišķām apdzīvotām vietām, tad līdz pat šai dienai ir saglabājušās vairākas ielas ar vienādiem nosaukumiem, kas bieži rada neskaidrības un pārpratumus pasta darbiniekiem un iedzīvotājiem.

Ņemot vērā minēto un izskatot domes arhitektūras un plānošanas pārvaldes priekšlikumus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Likvidēt šādus ielu nosaukumus:

  1.1 Doles iela Majoros - vēsturiski bijusi starp Turaidas ielu 17 un 19;
  1.2 Lielvārdes iela Lielupē - uzbūvēta "Zinātnes nams" ēka;
  1.3 Rudens iela Lielupē - vēsturiski bijusi starp Paula Stradiņa un Mežotnes ielu;
  1.4 Varkaļu iela Majoros - vēsturiski bijusi no Plūdu ielas līdz Lielupes pārceltuvei;
  1.5 Kūdras iela Vaivaros - vēsturiski bijusi starp Zemgales un Dāvja ielu;
  1.6 Vijas iela Pumpuros - likvidēta izveidojot zemesgabalu Amatas ielā 4;
  1.7 Kurzemes iela Bulduros - atstājot kā ceļu bez nosaukuma, saglabāt Kurzemes ielu Kauguros;
  1.8 Alkšņu iela Mellužos - atstājot kā satiksmes joslu uz sanatoriju "Daina", saglabāt Alkšņu ielu Vaivaros;
  1.9 Vārnu iela Dubultos - vēsturiski bijusi no Slokas ielas gar a/s "Dzintara laivas un mājas" teritoriju mežā, saglabāt Vārnu ielu Priedainē;
  1.10 Priežu iela Dzintaros - pagarināt esošo Avotu ielu un saglabāt Priežu ielu Mellužos.

 2. Sakārtot atsevišķu ielas posmu nosaukumus:

  2.1 Kuldīgas iela Bulduros - atstāt bez nosaukuma ielas daļu aiz meža masīva pie Krišjāņa Barona ielas;
  2.2 Rēzeknes pulka iela Bulduros - atstāt bez nosaukuma ielas daļu aiz meža masīva pie Krišjāņa Barona ielas;
  2.3 Čiekuru iela Krastciemā - atstāt bez nosaukuma ielas posmu no Čiekuru ielas 11 līdz Mežmalas ielai.
  Izmaiņa ar Domes 1998. gada 1. oktobra 990. lēmumu
  2.4. no Upmalas ielas 32 līdz Dreiliņu ielai 19 Priedainē - atjaunot ielas nosaukumu "Slēperu iela".

 3. Piešķirt jaunus ielu nosaukumus:

  3.1 Brīzes iela Jaunķemeros - ceļam bez nosaukuma no glābšanas stacijas "Jaunķemeri" līdz Kolkas ielai;
  3.2 Zalkšu iela Krastciemā - ceļam bez nosaukuma no Rītupes ielas 18 līdz Mežmalas ielai;
  3.3 Ežu iela Krastciemā - projektā iela no Mežmalas ielas 7 kvartāla dziļumā;
  3.4 Kazeņu iela Valteros - ceļam bez nosaukuma no Olgas ielas 47 līdz Riekstu ielai 6;
  3.5 Krusas iela Slokā - ceļam bez nosaukuma no Pārslas ielas 23 līdz Atbalss ielai 15;
  3.6 Mazā Kāpu iela Mellužos - ceļam bez nosaukuma pie Komponistu nama no Mellužu prospekta 27 līdz Dārzu ielai 9;
  3.7 Mazā Jelgavas iela Bulduros - pārdēvēt Jelgavas ielas posmu no Bulduru slimnīcas līdz Aizputes ielai;
  3.8 Mazā Nometņu iela Kauguros - ielas posms bez nosaukuma no Raiņa ielas līdz Talsu šosejai;
  3.9 Līvu iela Lielupē - pārdēvēt Lībiešu ielu Lielupē, saglabājot Lībiešu ielu Kauguros;
  3.10 Vecā pils iela Slokā - pārdēvēt Pils ielu Slokā, saglabājot Pils ielu Dubultos;
  3.11 Vakara iela Vaivaros - pārdēvēt Alkšņu ielas posmu no Asaru prospekta un Skautu ielas krustojuma līdz Alkšņu ielai 2 (ar mērķi sakārtot adreses kvartālā), un atjaunot vēsturisko nosaukumu posmā no Alkšņu ielas 2 līdz Krūkļu ielai;
  3.12 Talsu šoseja Jaunķemeros - pārdēvēt Kolkas ielas posmu līdz Raga ielai (ar mērķi sakārtot adreses), līdz ar to pagarinot Talsu šoseju Jaunķemeru virzienā;
  3.13 Vangažu iela Slokā - pārdēvēt Garkalnes ielas posmu no Lāčplēša ielas līdz Ventspils šosejai;
  3.14 Jaunķemeru ceļš - ceļam bez nosaukuma no pludmales līdz Tūristu ielai Ķemeros.
  Izmaiņa ar Domes 1998. gada 1. oktobra 990. lēmumu
  3.15. Otas iela Slokā - ielai bez nosaukuma no Pētera Beltes ielas 20 līdz dzelzceļam.
  Izmaiņa ar Domes 1998. gada 12. novembra 1146. lēmumu
  3.15. Oļu iela - ceļam bez nosaukuma no Rītupes un Mežmalas ielu krustojuma līdz Lielupei;
  3.16. Skudru iela - ceļam bez nosaukuma no Oļu ielas, nodrošinot zemesgabala izveidošanu;
  3.17. Sienāžu iela - ceļam bez nosaukuma no Oļu ielas paralēli Rītupes ielai un Lielupei, pāri pa Lielupes pļavām kā perspektīvā ielas trase ar izbrauktuvi uz Rītupes ielas pie Rītupes ielas Nr.15 zemesgabala;
  3.18. Dzilnas iela - no Dāvja ielas Nr.30 kvartāla dziļumā."
  Izmaiņa ar Domes 1999. gada 4. marta 208. lēmumu
  3.19. Gaileņu iela - ceļam bez nosaukuma no Mežmalas ielas 5 līdz Rītupes un Čiekuru ielas krustojumam" saskaņā ar pievienoto skici.
  Izmaiņa ar Domes 1999. gada 10. jūnija 607. lēmumu
  3.20 Mazā Draudzības iela - ceļam bez nosaukuma no Talsu šosejas 64 līdz Draudzības ielai 8;
  3.21 Zemes iela - ceļam bez nosaukuma no Talsu šosejas 29 līdz Mazajai Nometņu ielai 4;
  3.22 Stigas iela - plānotai ielai paralēli Kolkas ielai no krustojuma ar Jaunķemeru ceļu līdz sanatorijas "Jaunķemeri" zemesgabalam;
  3.23 Zēģeles iela - bijušajai Salas ielai Stirnuragā no Vikingu ielas 40 līdz zemesgabalam "Putniņi" saskaņā ar pievienotām skicēm."

  Izmaiņa ar Domes 1999. gada 12. augusta 790. lēmumu
  3.24 Dzeldas iela - ceļam bez nosaukuma no Slokas ielas 65 līdz ceļam bez nosaukuma gar Lielupi;
  3.25 Zvārītes iela - ceļam bez nosaukuma no Slokas ielas 63 līdz Dzeldas ielai;
  3.26 Virgas iela - plānotai ielai no Slokas ielas 61b līdz Dzeldas ielai".
  Izmaiņa ar Domes 2000. gada 16. marta 239. lēmumu
  3.27 Dadžupes iela Dubultos - plānotai ielai no Virgas ielas līdz Lielupei;
  3.28 Viesītes iela Dubultos - plānotai ielai no Salas ielas līdz Dadžupes ielai;
  3.29 Mežciema iela Jaunķemeros - plānotai ielai no Jaunķemeru ceļa līdz meža malai;
  3.30 Mazā Vidzemes iela Kauguros - esošam ceļam no Skolas ielas 27a līdz meža malai;
  3.31 Auzu iela Bažuciemā - plānotai ielai Dzirnavu ielas turpinājumā aiz Slokas tilta līdz pilsētas robežai;
  3.32 Griķu iela Bažuciemā - plānotai ielai no Auzu ielas līdz Lielupei;
  3.33 Linu iela Bažuciemā - plānotai ielai no Griķu ielas līdz Auzu ielai;
  3.34 Brankciema iela Bažuciemā - esošam ceļa posmam no Slokas tilta līdz krustojumam ar Venstpils šoseju;
  3.35 Kviešu iela Bažuciemā - plānotai ielai no Auzu ielas gala līdz pilsētas robežai;
  3.36 Graudu iela Bažuciemā - plānotai ielai no Auzu un Brankciema ielas krustojuma līdz Kviešu ielai;
  3.37 Vīķu iela Bažuciemā - plānotai ielai no Auzu ielas 13 līdz krustojumam ar Graudu ielu;
  3.38 Miežu iela Bažuciemā - plānotai ielai no Graudu ielas sākuma līdz krustojumam ar Vīķu ielu;
  3.39 Ķīšu iela - Grīvas ielas posmam no Mežmalas ielas 29 līdz ceļam bez nosaukuma un ceļam bez nosaukuma no Grīvas ielas līdz Lielupei;
  3.40 Slēperu iela - plānotai ielai no Upmalas ielas 32 līdz Dreiliņu ielai 19.
  Izmaiņa ar Domes 2000. gada 5. oktobra 905. lēmumu
  3.41 Odu ceļš Ķemeros - esošam ceļam no zemesgabala ar kadastra nr.266410 līdz krustojumam ar Ventspils šoseju.
  Izmaiņa ar Domes 2001. gada 25. janvāra 87. lēmumu
  3.1 Varkaļu iela - projektētam ceļam no Lielupes līdz Jāņa Pliekšāna ielai.
  Izmaiņa ar Domes 2001. gada 8. marta 274. lēmumu
  3.43. Vārnukroga ceļš Vārnukrogā - esošam ceļam no Buļļupes līdz Dreiliņu ielai;
  3.44. Blatās kāpas iela Vārnukrogā - ceļam no Vārnukroga ceļa līdz Jūrmalas pilsētas robežai;
  3.45. Bolderājas iela Vārnukrogā - ceļam no Vārnukroga ceļa līdz krustojumam ar Buļļupes ielu;
  3.46. Buļļupes iela Vārnukrogā - plānotai ielai no Bolderājas ielas līdz krustojumam ar Vārnukroga ceļu;
  3.47. Kleistes iela Vārnukrogā - plānotai ielai no Vārnukroga ceļa līdz krustojumam ar Baltās kāpas ielu;
  3.48. Kantora iela Vārnukrogā - no mājām "Mežmaļi" līdz krustojumam ar Buļļupes ielu;
  3.49. Meistaru iela Bažuciemā - plānotai ielai no zemesgabala Ventspils šosejā 64b līdz zemesgabalam ar kadastra Nr.13000220613;
  3.50. Melderu iela Bažuciemā - ceļam no zemesgabala Ventspils šosejā 64 līdz Dzirnavu ielai 113;
  3.51. Slocenes iela Bažuciemā - ceļam, kas ved cauri vēsturiskai apbūvei, no Dzirnavu ielas līdz Meistaru ielai.
  Izmaiņa ar Domes 2001. gada 1. augusta 379. lēmumu
  3.52. Ģirta iela Vaivaros - plānotajam ceļam no Dāvja ielas līdz Medņu ielai starp īpašumiem Dāvja ielā 88 un 86
  Izmaiņa ar Domes 2002. gada 4. decembra 948. lēmumu
  3.53. Jaunjelgavas iela Dzintaros – ielas posmam no Balvu ielas Dzintaros līdz Jelgavas ielai 1 Bulduros.
  Izmaiņa ar Domes 2003. gada 2. aprīļa 194. lēmumu
  3.54. Saulgriežu iela Druvciemā – plānotajam ceļam no Slokas ielas Nr.91 līdz Lielupes upei Druvciemā”.
  Izmaiņa ar Domes 2003. gada 30. aprīļa 286. lēmumu
  3.55. Palienes iela Dzintaros –ceļam no Jāņa Pliekšāna ielas 101 līdz Zvejas ielai 3
  Izmaiņa ar Domes 2003. gada 20. augusta 619. lēmumu
  3.56. Mārkalnes iela Dzintaros – ceļam no Brīvības prospekta 22A līdz Rīgas ielāi 65A;
  3.57. Skaistkalnes iela Dzintaros – ceļam no Brīvības prospekta 22 līdz Rīgas ielai;
  3.58. Stūres iela Kauguros – ceļam no Nometņu ielas 17A līdz Skolas ielai 35.
  3.59. Lūšu iela Valteros – ceļam no Slokas ielas 115 līdz Lielupei;
  3.60. Zīriņu iela Bazciemā – pārdēvēt Slocenes ielu Bažciemā, saglabājot Slocenes ielu Pumpuros.
  Izmaiņa ar Domes 2005. gada 12. janvāra 9. lēmumu
  3.61. Laipu iela Bražciemā – plānotajam ceļam no Lielupes upes līdz Babītes ielai.
  Izmaiņa ar Domes 2005. gada 31. augusta 350. lēmumu
  3.62. Smilgu iela Slokā – plānotajam ceļam no Eduarda Veidenbauma ielas.

 4. Atcelt Jūrmalas pilsētas valdes 1994.gada 28.aprīļa lēmuma Nr.496 2.2 apakšpunktu par ielas nosaukuma piešķiršanu Slokā - Palieņu ielai, jo zemes reformas gaitā šāda iela nav izveidota.

 5. Apstiprināt ielu sarakstu Jūrmalas pilsētā saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs        L.Alksnis

Pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
1998.gada 28.maija lēmumu Nr.585

Ielas nosaukumsKadastra grupaOrientieris
sākumsbeigas
1905.gadaSlokaSkrundas ielaSlocenes upīte
1.līnijaBulduriBulduru prospekts (kāpas)Edinburgas prospekts
10.līnijaLielupeBulduru prospekts 47 (kāpas)ar pārtraukumu līdz dzelzceļa joslai
11.līnijaLielupeBulduru prospekts 51 (kāpas)Meža prospekts
12.līnijaLielupeBulduru prospekts 55 (kāpas)Meža prospekts
13.līnijaLielupeE.Birznieka-Upīša (kāpas)Meža prospekts
14.līnijaLielupeE.Birznieka-Upīša (kāpas)Meža prospekts
15.līnijaLielupeE.Birznieka-Upīša (kāpas)Meža prospekts
16.līnijaLielupeE.Birznieka-Upīša (kāpas)Meža prospekts
17.līnijaLielupeE.Birznieka-Upīša (kāpas)Bulduru prospekts 85
18.līnijaLielupeE.Birznieka-Upīša (kāpas)Bulduru prospekts 91
19.līnijaLielupekāpāsBulduru prospekts 95
2.līnijaBulduriBulduru prospekts (kāpas)Edinburgas prospekts 79
20.līnijaLielupekāpāsBulduru prospekts 99
21.līnijaLielupeRotas iela 1Bulduru prospekts 111
22.līnijaLielupeRotas iela 3Meža prospekts 117
23.līnijaLielupeRotas iela 10Bulduru prospekts 115
24.līnijaLielupeBulduru prospekts 117Meža prospekts 125
25.līnijaLielupeRotas iela 12Bulduru prospekts 119
26.līnijaLielupeBulduru prospekts 144Meža prospekts 133
27.līnijaLielupeRotas iela 19 (kāpas)Bulduru prospekts 125
28.līnijaLielupeBulduru prospekts 150Meža prospekts137
29.līnijaLielupeBulduru prospekts 12929.līnija 1
3.līnijaBulduriBulduru prospekts (kāpas)Edinburgas prospekts 83
30.līnijaLielupeBulduru prospekts 152Meža prospekts
31.līnijaLielupekāpasBulduru prospekts 133
32.līnijaLielupeBulduru prospekts 156Meža prospekts 147
33.līnijaLielupekāpasBulduru prospekts 137
35.līnijaLielupekāpasBulduru prospekts 145
4.līnijaBulduriBulduru prospekts (kāpas)Edinburgas prospekts
5.līnijaBulduriBulduru prospekts (kāpas)Bulduru dzelzceļa stacija
6.līnijaBulduriBulduru prospekts (kāpas)Edinburgas prospekts 93
7.līnijaBulduriBulduru prospekts (kāpas)Meža prospekts 34
8.līnijaBulduriBulduru prospekts (kāpas)Meža prospekts 44
9.līnijaLielupeBulduru prospekts 43 (kāpas)Meža prospekts 40
AbavasJaundubultiStrēlnieku prospekts 44Jaundubultu stacija
ĀbeļuValteriGulbju iela 12Aveņu iela 10
AcālijuVaivariAsaru prospekts 72Dzelzceļa iela 60
AdmirāļuDzintariMeža prospektsMiera iela18
Aglonas DzintarimežsEdinburgas prospekts 41
AinažuDzintaripludmaleDzintaru prospekts 70 (mežs)
Airu BuļļuciemsVikingu iela 37Airu iela 2
AiviekstesJaundubultino pludmalesDubultu prospekts 67
AizkrauklesMajoriTuraidas iela 11mežs
Aizputes BulduriBrīvības prospektsStendes iela
AizupesBražuciemsBabītes iela 5Lielupe
AkācijuSlokaJūrkalnes iela 39Slokas dzelzceļš
AkasDubultiZ.Meierovica prospekts 13pludmale
AlaukstaJaundubultiStrēlnieku prospekts 50Poruka prospekts 40
AlejasĶemeriBrocēnu iela 2Vēršupīte
AlkšņuVaivariVakara iela 14Alkšņu iela 30 (mežs)
AllažuDzintariPiestātnes iela 9mežs
AlojasDzintariMeža prospektsEdinburgas prospekts 23
AlūksnesDzintarino pludmalesDzintaru prospekts (mežs)
Jura AlunānaMellužiUpes iela 19Kalēju iela 18
AļņuStirnuragsStirnu iela 9Lāču iela 4
AmatasPumpurino pludmalesStrēlnieku prospekts
Alfrēda Amtmaņa-BriedīšaVaivariZemgales iela 58Pūces iela 6
AmulasJaundubultino pludmalesDubultu prospekts 57
AndrejaMellužino pludmalesMellužu prospekts 87
AnnasDzintariMiera iela 21Lapu iela 5
ApesKauguriLāčplēša ielaVentspils šoseja 3
ApiņuDzintariĶemeru iela 62Apiņu 6 (proj.ceļš)
ApšuDzintariPētera iela 30Pētera iela 27
ĀraišuDzintarino pludmalesDzintaru prospekts 60 (mežs)
ĀrijasAsariAsaru prospekts 6Dzelzceļa iela 21
Artilērijas SlokaSlokas dzelzceļa stacijaTirzas iela
ArtūraAsari -MellužiZemgales ielaDāvja iela
Asaru prospektsVaivari - AsariMellužu prospekts 87Talsu šoseja
AsnuKrastciemsRītupes ielaGrīvas iela
AtbalssSloka - VaivariJūrkalnes iela 7pludmale
ĀtrāMajoriJūras iela 16Jomas iela 29/31
AudējuSlokaDzirnavu iela 54Kārsas iela
AugļuĶemeriBrocēnu ieladzelzceļš
AugustaDzintariĶemeru iela 32Zvejas iela
AusekļaMellužiEzeru ielaKanālu iela
AusmasMajoriĶemeru iela 58/60Zvejas iela
AveņuValteriRubeņu iela Olgas iela 56
AvotuDzintariĶemeru iela 23Miera iela 27
Babītes Bražu ciemsPriedaines dzelzceļa pārbrauktuvešoseja "Rīga-Jūrmala"
BaldonesPriedaineVāveru iela 6Dreiliņu iela 15
BaložuMellužiKāpu iela 18Mellužu prospekts 35
BaltezeraJaundubultiStrēlnieku prospekts 60Poruka prospekts 49
BalvuDzintariMeža prospekts 87mežs
BaļķuAsariOlgas ielaRūsiņa iela 7
BanguDubultino pludmalesLiedaga iela 18
Krišjāņa BaronaDzintari - BulduriDzintaru prospektsViestura iela
BārtasPumpuriUpes iela 3Salacas iela 1
BauskasBulduriRēzeknes pulka iela 18Stendes iela
BaznīcasDubultino pludmalesSlokas iela 29
BebruStirnuragsŪdru ielaVikingu iela 24b
Pētera BeltesSlokaVentspils šoseja 2dzelzceļš
BērzaunesDzintarino pludmalesmežs
Bērzu MellužiMellužu prospekts 70mežs
BezdelīguDubultiSlokas iela 19Baznīcas iela 26
BirzesAsarino pludmalesAsaru prospekts
Ernesta Birznieka-UpīšaLielupe13.līnija18.līnija
Bišu ĶemeriTukuma iela 26Luterāņu baznīca
Rūdolfa BlaumaņaDubultiBaznīcas iela 12/14Kļavu iela 5
BlāzmasDzintariTuraidas iela 58Zvaigžņu iela14
BocmaņuBuļļuciemsVikingu iela 68Lielupe
Braslas Pumpurino pludmalesDubultu prospekts 93
BražuciemaBražuciemsAizupes ielaLielupe
BrekšuKaugurciemsCeltnieku iela 14Kaugurciema iela 64
BriežuKrastciemsMežmalas iela 11Rītupes iela
BrikšķuKaugurciems"Brikšķu" mājasKaugurciema iela 2
Brīvības prospektsDzintari - BulduriTuraidas iela 25Aizputes iela
Friča BrīvzemniekaJaundubulti - DubultiStrēlnieku prospekts 32Valdemāra iela 1
Brīzes Jaunķemeriglābšanas stacijaKolkas iela
BrocēnuĶemeriĶemeru dzelzceļa stacijaPartizānu iela
BrūkleņuMellužiDārzu iela Kalēju iela 27b
Bulduru prospektsBulduriKr.Barona iela35.līnija
BurtniekuLielupeBulduru prospekts 110Vikingu iela
BuruLielupeViestura iela 36Tiltu iela
CarnikavasDzintariMeža prospektsEdinburgas prospekts 3
CaunuVaivariMedņu iela 70Gulbju iela
CelmuMellužino pludmalesKāpu iela 57
CeltniekuKaugurciemsTalsu šoseja 70Brekšu iela 2
CeriņuDubultino pludmalesDrosmes iela 3
CeruDzintariAvotu iela 16Zvejas iela
CēsuLielupeViestura ielaSiguldas iela
CesvainesDzintariDzintaru prospekts 50mežs
CidonijuSlokaJūrkalnes iela 35Dāliju iela
CiļņuDruvciemsDruvu ielaRudzu iela
Cīruļu Vaivari - AsariValtera prospektsAtbalss iela
ČiekuruKrastciemsmežsRītupes iela 6
DagdasDzintariEdinburgas prospekts 65mežs
DagnijasAsariGulbju iela 4Piekrastes iela
DālijuSlokaAtbalss ielaE.Veidenbauma iela
DambjaKauguriTelšu iela 23Staburaga iela
DarbaSlokaL.Paegles iela 17Ventspils šoseja
Emīla DārziņaĶemeriĶemeru stacijaTūristu iela
DārzkopībasBulduriBrīvības prospektsViestura iela
DārzuMellužino pludmalesSlokas iela
DaugavasAsariZemgales iela 28Cīruļu iela
DaugavpilsSlokaĶeguma ielaZivju iela
DāvjaAsari - MellužiValtera prospektsLapsu iela
DikļuDzintariEdinburgas prospekts 23Meža prospekts
DīķuSlokaSkolas iela 5Litenes iela
DraudzesMellužino pludmalesKāpu iela 69
DraudzībasKaugurciemsTalsu šoseja 62Kaugurciems 48
Sākotnēji
DreiliņuPriedaineSkultes iela 11Meža prospekts
Izmaiņa ar Domes 2000. gada 16. marta 239. lēmumu
DreiliņuPriedaineSkultes iela 11kanalizācijas spiedvada trase
DrosmesDubultiSlokas iela 44aCeriņu iela
DrustuDzintarino pludmalesDzintaru prospekts 46 (mežs)
DruvuDruvciemsmežsSlokas iela 84
Dubultu prospektsPumpuri - DubultiDubultu stacijaMellužu prospekts
DundagasĶemeriRobežu iela 14Purvīša iela
Dūņu ceļšĶemeriTūristu ielaSlokas ezers
DurbesĶemeriRobežu iela 10Palangas iela
Sākotnēji
DzeguzesVaivariKrūkļu iela 2Milteņu iela
Izmaiņa ar Domes 2000. gada 16. marta 990. lēmumu
DzegužuVaivariKrūkļu iela 2Milteņu iela
DzelmesKaugurciemsTalsu šoseja 58Kaugurciema 44
DzelzceļaVaivariValtera prospektsSkautu iela
DzeņuMellužiStrazdu iela 5Baložu iela 8
DzērveņuMellužiValteru prospekts 49mežs
Dzērvju SlokaVaroņu un Fabrikas ielas krustojumsLielupe
DzimtenesAsariKāpu ielaDzelzceļa iela
Dzintaru prospektsDzintariTuraidas ielaK.Barona iela
DzirkstelesSlokaPļaviņu ielaVentspils šoseja
DzirnavuSlokaVentspils šosejas un Jūrkalnes ielas krustojumsZivju iela
Edinburgas prospektsDzintari - BulduriTuraidas iela 21Vienības prospekts
EglainesSlokaLapsu ielaIrbju iela
EgļuMellužiUpes iela 42Kalēju iela 27
EiženijasAsari - MellužiZemgales ielaDāvja iela
EmelīnasDubultiZ.Meierovica prospekts 41

EmīlijasDzintariTuraidas iela 61Ķemeru iela 26
EnguresKauguriNometņu iela 18Kauguru tirdzniecības centrs
EnkuruBuļļuciemsVikingu iela 33Loču iela
ĒrgļuMajorino pludmaleslīdz dzelzceļam
ErnestaAsari - MellužiZemgales ielaDāvja iela
EzeruMellužiPulkveža Brieža iela 64mežs
Ežu KrastciemsMežmalas iela 7Ežu iela 1
FabrikasSlokaKokles ielaKrasta iela
GaidasVaivari - AsariKāpu iela 120Asaru prospekts
GaismasValteriGāršas ielaPiekrastes iela 25
GaiziņaSlokaKrimuldas ielaGarkalnes iela
GanībuKaugurciemsTalsu šosejaKaugurciema iela
Ganību ceļšBulduriViestura iela 6Viestura iela 16
GanuValteriSlokas iela 107Ganu iela 3
GarkalnesSlokaLāčplēša ielaPļaviņu iela
GāršasValteriVasarnīcu iela 3Meldru iela 3
GaujasPumpuri - Jaundubultino pludmalesDubultu prospekts 97a
Gleznotāja Miervalža Ķemera gatveĶemeriDurbes iela 3sanatorija "Ķemeri"
GlūdasKaugurciemsTalsu šoseja 58Kaugurciems 41
GončarovaDubultiZ.Meierovica prospekts 7pludmale
GrāvjuMellužiMellužu prospekts 32Mētru iela 23
GrīšļaDzintariEmīlijas iela 8Emīlijas iela 14
Sākotnēji
GrīvasKrastciemsMežmalas iela 29Asaru prospekts 6
Izmaiņa ar Domes 2000. gada 16. marta 239. lēmumu
GrīvasKrastciemsAsnu iela 6Slokas attīrīšanas ierīces
GrobiņasSlokaL.Paegles ielaKārsas iela
GulbenesDzintaripludmalePiebalgas iela
Gulbju Sloka, Vaivari, ValteriE.Veidenbauma ielaViņķu iela
GundegasMellužino pludmalesKāpu iela 23
Ģertrūdes prospektsMellužiSūnu ielaEzeru iela
Hercoga JēkabaSlokaL.Paegles ielaVentspils šoseja 32
IecavasPumpurino pludmalesDubultu prospekts 115
IevuDubultiSlokas iela 32Ceriņu iela 29
IkšķilesMajoriTuraidas iela 7Raunas iela
IlgasVaivariAsaru prospekts 64Dzelzceļa iela
IlūkstesDzintariMeža prospektsEdinburgas prospekts 57
ImantasVaivariAsaru prospekts 51Zemgales iela
IndrānuBulduriJelgavas ielaRīgas iela
IndrasDzintariMeža prospektsEdinburgas prospekts 39
InduļaAsariAsaru prospekts 21Dzelzceļa iela 17
InešaPumpuriStrēlnieku prospekts 90Pumpuru dzelzceļa stacija
IrbjuSlokaLapsu iela 3Cīruļu iela
ĪvesVaivariMedņu iela 56Cīruļu iela 51
JāņaMajoriKonkordjas iela 64Jaunā iela 63
JasmīnuBulduriBrīvības prospekts 104Stendes iela
JaunāMajoriJūras iela 44Plūdu iela 2
Jaunatnes KaugurciemsTelšu iela 43kāpu mežs
JaunaudzesAsariRubeņu iela 27
JaunedinburgasDzintariPromenādes iela 1Tērauda iela
Jaunķemeru ceļšJaunķemerino pludmalesTūristu iela
JēkabaMellužiPuķu iela 1Jēkaba iela 6
Jēkabpils SlokaDzirnavu ielaVentspils šoseja
JelgavasBulduriIndrānu ielaVienības prospekts 16
Jomas MajoriZ.Meierovica prospekts Turaidas iela
JuglasDubultiDubultu prospekts 35kāpu mežs
JūrasMajoriĒrgļu ielaTuraidas iela
JurģuKauguriLāčplēša ielaSkolas iela
JūrkalnesSlokaVentspils šoseja 21E.Veidenbauma iela
JūrmalasKaugurciemsTelšu iela 36kāpu mežs
JūrniekuLielupe - BuļļuciemsVikingu iela 25Bulduru prospekts
KadiķuMellužiMellužu prospekts 58mežs
KaijuMajorino pludmalesJūras iela 7
KalējuMellužiMellužu prospekts 21Slokas iela
KalmjuDubultiZ.Meierovica prospekts 24dzelzceļš
KalnciemaMajoriTeātra iela 73Turaidas iela 64
Alfrēda KalniņaKrastciemsmežsMežmalas iela 4
KalnuValteriGulbju ielaPiekrastes iela
Oskara Kalpaka prospektsLielupeBulduru prospekts 106Vikingu iela
KalsnavasDzintariEdinburgas prospekts 33Kalsnavas iela 2
KameņuĶemeriV.Purvīša ielaKameņu iela 3
KanāluMellužiKāpu iela 30Mētru iela
KandavasSlokaLaidzes ielaLitenes iela
KapsētasDubultiSlokas iela 56Lielupes iela 25
Kapteiņa ZoltaKaugurciemsTalsu šosejapludmale
KāpuVaivari - MellužiDārzu iela Skautu iela
KārkluAsariMedņu iela 28Medņu iela 34
KārļaAsariGaidas iela 7Oļģerta iela 7
KaroguĶemeriPuškina ielaPalangas iela
KārsasSlokaHercoga Jēkaba ielaZivju iela
Sākotnēji
KatedrālesĶemeriSēravotu ielaAlejas iela
Izmaiņa ar Domes 2000. gada 16. marta 239. lēmumu
KatedrālesĶemeriSēravotu iela 15Durbes ielai 15
KaudzīšuMajorino pludmalesLienes iela 53
KaugurciemaKaugurciemsTelšu ielaKaugurciems 70
KauguruVaivariKauguru iela 1Vakara iela
KauņasKauguriLāčplēša ielaRaiņa iela
KazeņuValteriOlgas iela 47Riekstu iela 6
KlintsDubultiSlokas iela 41Lielupe
Klusā LielupeVendu ielaLielupes kapi
KļavuDubultikāpu mežsbērnudārzs "Taurenītis"
KoklesSlokaDzirnavu iela Fabrikas iela
KoknesesLielupeO.Kalpaka prospekts 32Burtnieku iela
KolkasJaunķemeriTalsu šosejaJūrmalas pilsētas robeža
KonkordijasMajorino pludmalesJāņa iela
KrāslavasDzintariMeža prospekts 87Krāslavas iela 1
KrastaSlokaKokles ielaVēsmas iela
KraukļukalnaSlokaJūrkalnes iela 25Dāliju iela
KrimuldasSlokadzelzceļšPļaviņu iela 46
KrīvuLielupeBulduru prospekts 120Meža prospekts 109
Alberta KronenbergaSlokaSlokas dzelzceļšP.Beltes iela 4
KronvaldaPumpuriDubultu prospekts 98Pumpuru dzelzceļa stacija
KrūkļuVaivariVakara ielaMilteņu iela
KrūmuMellužino pludmalesSkolotāju iela 11
Krusas SlokaPārslas iela 23Atbalss iela 15
KrūzesBulduriViestura iela 24Tiltu iela
KuģuBuļļuciemsLaivu ielaEnkuru iela
KuldīgasBulduriDārzkopības iela 6 (mežs)Aizputes iela 10a
KuršuLielupeO.Kalpaka prospekts 19Burtnieku iela
KurzemesKauguriLāčplēša ielaSkolas iela
KuteruSlokaDzirnavu iela 64Lielupe
ĶegumaSlokaKārsas ielaVentspils šoseja 36
ĶeistutaAsariAsaru prospekts 54Dzelzceļa iela
Ķemeru Majori - BulduriTuraidas iela 49aViestura iela
ĶiršuKaugurciemsTalsu šoseja 52/54Kaugurciema iela 41
LāčplēšaKaugurino dzelzceļaRūpniecības iela
LāčuStirnuragsVikingu iela 38Lielupes atteka
Laidzes SlokaDīķu ielaLauztuves iela
LaimasValteriAveņu iela 9Rubeņu iela 22
LaimdotasVaivariAsaru prospekts 61Dzelzceļa iela
LaivuBuļļuciemsVikingu iela 21aLoču iela
LapotnesSlokaLaidzes ielaLitenes iela
LapsuSloka - VaivariZemgales iela 76Gulbju iela 77
LapuDzintariAdmirāļu iela 2Annas iela 20
LašuBuļļuciemsTīklu ielaZvejas osta
LatgalesKauguriRaiņa iela 86Tērbatas iela
Lauku Sloka - KauguriPļaviņu iela 33Lēdurgas iela
LauztuvesSlokaSkrundas ielaSlocenes upīte
LazdonasDzintarino pludmalesDzintaru prospekts 20 (mežs)
Lēdurgas Sloka - KauguriRūpniecības ielaSkolas iela 34
LejasMajoriPūdu iela 1

LībiešuKauguriNometņu iela 6Talsu šoseja 31
LīčuSlokaRaiņa iela 40Tallinas iela
LīdakuKaugurciemsBrikšķu iela 1Talsu šoseja 32
LiedagaDubultiParka ielaSlokas iela 3
Lielais prospekts PriedainePriedaines dzelzceļa stacijaDreiliņu iela 13
LielupesJaundubulti - DubultiStrēlnieku prospekts 38Slokas iela 73
LienesMajoriJomas iela 30Meža prospekts
LiepājasĶemeriRobežu iela 14V.Purvīša iela
LiepuMellužiUpes iela 52Kalēju 37
LiesmasĶemeriAlejas ielaTukuma iela
LīgatnesPumpuri - Jaundubultino pludmalesDubultu prospekts 75
LimbažuBulduriMeža prospektsEdinburgas prospekts 17
LitenesSlokaRendas ielaDīķu iela
LīvuLielupeO.Kalpaka prospektsBurtnieku iela
LočuBuļļuciemsLaivu ielaEnkuru iela
LorupesPumpuriGaujas iela 5Lorupes iela 3
LubānasJaundubultiValdemāra ieladzelzceļš
LudzasDzintariMeža prospektsEdinburgas prospekts 51
ĻaudonasDzintariDzintaru prospekts 16mežs
MadonasDzintarino pludmalesDzintaru prospekts 28 (mežs)
MagoņuMellužino pludmalesKāpu iela 33
MaigasValteriGulbju iela 12Piekrastes iela 16
MālpilsDzintarino pludmalesDzintaru prospekts 24 (mežs)
MaltasJaundubultiAiviekstes ielaMaltas iela 4
MangaļuPriedaineSpilves iela 11mežs
MārasValteriRubeņu iela Aveņu iela 13
MarijasMellužiMellužu prospekts 86mežs
MārupesPriedaineUpmalas iela4Mangaļu iela 5
MastuLielupeTērvetes iela Lielupes dzelzceļa tilts
MatildesAsariZemgales iela 46Matildes iela 23
MatīsaVaivariZemgales ielaDāvju iela
MatrožuBuļļuciemsVikingu iela 46Vikingu iela 64
Mazā DzirnavuSlokaJēkabpils ielaZivju iela
Mazā Jelgavas BulduriBauskas ielaAizputes iela
Mazā Kāpu MellužiMellužu prospekts 27Dārzu iela 9
Mazā NometņuKauguriRaiņa iela Talsu šoseja
MazirbesSlokaDzirksteles ielaPļaviņu iela
MazpulkuSlokaRaiņa iela 83Tērbatas iela
MedniekuDruvciemsRudzu ielaRažas iela (mežs)
MedņuVaivari - AsariValtera prospekts 26E.Veidenbauma iela
MedusĶemeriPartizānu ielaJūrmalas pilsētas robeža
Zigfrīda Meierovica prospektsDubultiDubultu prospekts Jomas iela
MeldruValteriGulbju iela 33Meldru iela 3
Melitas AsariZemgales iela 26Dāvja iela
MelleņuMellužiValtera prospekts 45mežs
Mellužu prospektsMellužiDubultu prospektsAsaru prospekts
MēmelesPumpuriStrēlnieku prospekts 72Poruka prospekts 63
Mencu KaugurciemsReņģu iela 7Kaugurciema iela 54
MētruMellužiEzeru iela 19mežs
Meža prospektsDzintari - LielupeLienes ielaJūrnieku iela
Mežmalas KrastciemsPiekrastes iela 43E.Veidenbauma iela
MežotnesLielupeMeža prospekts 50O.Kalpaka prospekts 18
Sākotnēji
MežrozīšuSlokaE.Veidenbauma ielaAtbalss iela
Izmaiņa ar Domes 2000. gada 5. oktobra 905. lēmumu
Mežrozīšu ielaSlokaLapsu iela sākumsAtbalss iela 13
MežsarguMellužiKāpu iela 34mežs
MieraDzintariBrīvības prospekts Ķemeru iela 39
MiglasSlokaVentspils šosejaA.Kronenberga iela
MilteņuVaivariDzeguzes ielaAlkšņu iela
MirdzasValteri - AsariZemgales iela Gulbju iela
MuižasBulduriBrīvības prospektsViestura iela
MurduKaugurciemsSkolas iela 83pludmale
MūsasPumpuriStrēlnieku iela 76Poruka prospekts 85
MūzikasMellužiMellužu prospekts 8J.Alunāna iela 6
NākotnesKaugurciemsSputņika ielaReņģu iela 11
NeretasMellužiPoruka prospektsStrēlnieku iela 102
NīcasĶemeriV.Purvīša iela 31

NiedruBulduriViestura iela 32Tiltu iela
NoliktavasAsariViņķu iela Rubeņu iela
NomalesMajoriOrmaņu iela 6Plūdu iela
NometņuKauguriTalsu šosejaNometņu iela 24
Noras MajoriNomales iela 6J.Pliekšāna iela 84
OgresJaundubulti - Dubultino pludmalesStrēlnieku prospekts 32
OlainesPriedaineUpmalas iela 8Mangaļu iela 7a
OlgasAsariKāpu iela 96Piekrastes iela
OļģertaAsariKāpu iela 116Dzelzceļa iela
OmnibusaMajoriJūras iela 22Majoru stacija
OrmaņuMajorino LielupesTuraidas iela 84
OškalnaKauguriNometņu ielaSkolas iela
OšuDzintariEmīlijas iela 14aĶemeru iela 32
OtīlijasMellužino pludmalesMellužu prospekts 13
OzoluMellužiMellužu prospekts 78mežs
Leona PaeglesSlokaVaroņu iela 9Zivju iela
PaegļuDubultiSlokas iela 76mežs
PalangasĶemeriRobežu iela 30Durbes iela 12
PapardesSlokaDzirksteles ielaPļaviņu iela
ParkaDubultino pludmalesZ.Meierovica prospekts
PārslasSlokaVentspils šoseja 10Pētera Beltes iela
PartizānuĶemeriRobežu iela 14V.Purvīša iela
PastaMajoriTirgoņu ielaLienes iela 9
PavasaraDzintariAvotu ielaĶemeru iela
PāvilaDzintariLapu ielaSveķu iela
Pētera PāvilaĶemeriA.Upīša ielaAlejas iela
PededzesAsariAsaru prospekts 27Dzelzceļa iela
PelduMellužino pludmalesMellužu prospekts 17
PērkonaBulduriRīgas iela Viestura iela
PērļuKauguriTelšu iela 28Rūpniecības iela
PērsesPumpuriStrēlnieku prospekts 82Poruka prospekts 73
PēteraDzintariTuraidas iela 27a (mežs)Emīlijas iela 12
PiebalgasMajoriGulbenes ielaDrustu iela
PiejūrasMellužiUpes ielaUpes iela 1a
PiekrastesValteriValtera prospekts 71Slokas iela
PiestātnesDzintarino pludmalesEdinburgas prospekts
PīlādžuDubultiCeriņu iela 19Ievu iela
PilsDubultiZ.Meierovica prospekts Baznīcas iela 6
PilsoņuMajorino pludmalesdzelzceļš
PiltenesSlokaLaidzes ielaLitenes iela
Jāņa PliekšānaMajoriJūras iela 51Plūdu iela (pļavas)
PlūduMajorino LielupesTuraidas iela 106
PļaviņuSlokaVentspils šosejaArtilērijas iela
PļavuDzintariPētera iela 32Pļavu iela 17 (palieņu pļavas)
Poruka prospektsPumpuri - JaundubultiRojas iela 8Kļavu iela 29
PrāmjuSlokaKuteru ielaDzirnavu iela 92
PriežuMellužiMellužu prospekts 87mežs
PromenādesDzintariRīgas iela 47Zvejas iela
PūcesVaivariA.Amtmaņa-Briedīša ielas galāPūces iela 10
PuķuMellužino pludmalesMētru iela 19
Pulkveža Brieža Pumpuri - JaundubultiLielupes ielaPulkveža Brieža iela 64
PumpuruMellužiKāpu iela 52/54Mellužu prospekts 85
PūpoluDubultino pludmalesZ.Meierovica prospekts 37
PureņuMellužiPureņu iela 1Kalēju iela 17
PūresĶemeriBrocēnu ielaV.Purvīša iela 21
Vilhelma PurvīšaĶemeriAgļu ielaPartizānu iela
PurvuDzintariAvotu ielaĶemeru iela
PuškinaĶemeriRobežu iela 6Alejas iela
PutnuKauguriTallinas ielaRaiņa iela 104
PutuKaugurciemsTalsu šosejaKaugurciema iela
RagaJaunķemerikāpasTalsu šoseja
Raiņa Sloka - KauguriDzirnavu iela Talsu šoseja
RāmavasLielupeBulduru prospekts 114Meža prospekts 103
RankasLielupeTērvetes iela Vikingu iela
RasasMellužiOtīlijas iela 9Rasas iela 2
RaudasKaugurciemsTalsu šoseja 40Kaugurciema iela 23
RaunasDzintariSmiltenes iela 1Ikšķiles iela
Izmaiņa ar Domes 1999.gada 21.janvāra 73. lēmumu
Rautenberga
RāznasJaundubultiStrēlnieku prospekts 54Poruka prospekts 47
RažasDruvciemsSlokas iela 84mežs
Rembates DzintariTuraidas iela 13mežs
RendasSlokaLitenes iela Laidzes iela
ReņģuKaugurciemsDraudzības ielaBrekšu iela 2
Rēzeknes pulkaBulduriDārzkopības iela (mežs)Lielupes dzelzceļa tilts
RiekstuValteriGulbju iela 42Piekrastes iela 31a
Rīgas Dzintari - BulduridzelzceļšVienības prospekts 16
Rītupes KrastciemsMežmalas iela 9Mežmalas iela 7
RobežuĶemeriSēravotu iela Palangas iela
RojasMellužiStrēlnieku prospekts 100J.Alunāna iela
RoņuStirnuragsŪdru iela 5Roņu iela 3
RopažuDzintariEdinburgas prospekts 27Meža prospekts
RotasLielupe21.līnija27.līnija
Jāņa RozentālaĶemeriRobežu iela 14Jūrmalas pilsētas robeža
RožuMellužino pludmalesKāpu iela 31
Rubeņu Sloka - VaivariPiekrastes ielaE.Veidenbauma iela
RucavasĶemeriTukuma iela 23Sēravotu iela
RudzuDruvciemsmežsSlokas iela 88
RūjienasDzintarino pludmalesSmiltenes iela
RūpniecībasKauguriStaburaga ielaRaiņa iela 84
RūsiņaAsariKāpu iela 114Dzelzceļa iela
SabilesĶemeriBrocēnu ielaV.Purvīša iela 29
SalacasPumpurino pludmalesDubultu prospekts 103
SalasDubultiSlokas iela 67līdz Lielupei
SalaspilsPriedaineUpmalas iela 12aMangaļu iela 11
SaldusLielupeVienības prospektsViestura iela
SalnasSlokaDarba ielaVentspils šoseja
SarmasMellužiPiejūras iela 1Otīlijas iela 1
SatiksmesSlokaSlokas dzelzceļa stacijaSlocenes upīte
SaulesDzintariBrīvības prospekts 43Ķemeru iela 18
SedasPumpuriDubultu prospekts 92Poruka prospekts 69
SelgasMellužino pludmalesAsaru prospekts 1
SēļuLielupeO.Kalpaka prospekts 7Burtnieku iela
SemaforaAsariZemgales iela 36Dāvja iela 38
SenatnesĶemeriSēravotu ielaAlejas iela
SēravotuĶemeriBišu iela 2Robežu iela
SesavasJaundubultiStrēlnieku prospekts 64Poruka prospekts 8
SiguldasLielupeRēzeknes pulka iela 23Valmieras iela
SiluMellužiKāpu iela 44mežs
SkautuVaivariKāpu ielaGulbju iela
Skolas Kaugurciems - SlokaSatiksmes ielaReņģu iela 11
SkolotājuMellužiOtīlijas iela 9Puķu iela 19
SkrundasSlokaSatiksmes ielaLaidzes iela
Skujienes ielaDzintariMeža prospekts 50Edinburgas prospekts 7
Skuju Dubulti Slokas ielaLielupes iela
SkultesPriedaineUpmalas iela 16Mangaļu iela 15
SlimnīcasSlokaDzirnavu ielaL.Paegles iela 10
SlīteresKauguriNometņu ielaTalsu šoseja
SlocenesPumpuriStrēlnieku prospekts 94Poruka prospekts 87
SlokasDruvciems - Dubultino pludmalesDārzu iela
SmilšuMajoriJūras iela 32Rīgas iela 3
SmiltenesDzintariDzintaru koncertzāleRūjienas iela
SpīdolasAsariAsaru prospekts 36Dzelzceļa iela
SpilvesPriedaineUpmalas iela 2Mangaļu iela 15
SportaMellužino pludmalesSkolotāju iela 7
SputņikaKaugurciemsTalsu šoseja 68Reņģu iela 7
StabuLielupeTvaikoņu ielaSiguldas iela 4
StaburagaKauguriPļaviņu ielaTalsu šoseja
StacijasAsariKāpu ielaDzelzceļa iela
StaicelesKauguriVentspils šoseja 1Talsu šoseja
StaruDzintariTuraidas iela 37Zvaigžņu iela 7
SteķuKaugurciemsDraudzības ielaReņģu iela 3
StendesLielupeAizputes ielaPērkona iela
StirnuStirnuragsVikingu iela 32Lielupe
Paula StradiņaLielupeMeža prospektsLielupes dzelzceļa stacija
StraumesMajoriLielupeRīgas un Jaunās ielas krustojums
StrautaMellužiUpes iela 23Ezera iela 8
StrazduMellužiKāpu iela 22Mellužu prospekts 45
Strēlnieku prospektsPumpuri - DubultiDubultu prospekts 14Mellužu prospekts
StudentuDzintariĶemeru iela 38Zvejas iela
StūrmaņuMellužiKāpu iela 71Mellužu prospekts 73
SudrabaDzintariJaunedinburgas iela 4Ķemeru iela 19
Jāņa SudrabkalnaKaugurciemsKaugurciema iela 2Jaunatnes iela 1
SūnuMellužiMellužu prospekts 68mežs
SveķuDzintariMiera iela 15mežs
SvētesPumpuriDubultu prospekts 74Strēlnieku prospekts
SvitenesPumpuriStrēlnieku prospekts 66Poruka prospekts 57
ŠarlotesDzintariPromenādes iela 3Tērauda iela 10
TālavasLielupeTērvetes iela 8Vendu iela
TālivalžaAsarino pludmalesDzelzceļa iela 43
TallinasKauguriSatiksmes ielaNometņu iela
Talsu šosejaKaugurciems - KauguriAsaru prospektsKolkas iela
Tauvu KaugurciemsTalsu šosejaKaugurciema iela
TeātraMajorino pludmalesKalnciema iela 1
TeičuKauguriOškalna iela Lībiešu iela
TelšuKaugurciems - Kaugurikāpu mežsVidzemes iela
TēraudaDzintarimežsĶemeru iela 21
TērbatasKauguriPļaviņu ielaNometņu iela
TērcesValteriGulbju iela 10Lielupe
TērvetesLielupeLielupes dzelzceļa stacija (ar pārtraukumu)līdz O.Kalpaka prospektam
TīkluBuļļuciemsBrīvdabas muzejsLielupe
TiltuLielupeVienības prospektsRēzeknes pulka iela
TirgoņuMajorino pludmalesLienes iela
TirgusĶemeriTukuma iela 4Partizānu iela
Tirgus laukuma ielaSlokaRaiņa un Dzirnavu ielas krustojumsLielupe
TīrumaSlokaTērbatas iela 8Lauku iela
Tirzas KauguriStaiceles ielaSkolas iela 7a
TobagoSlokaL.Paegles ielaHercoga Jēkaba iela 10
TrikātasDzintariBrīvības prospekts 28Rīgas iela 67
TukumaĶemeriJūrmalas pilsētas administratīvā robežaKatedrāles iela
TuraidasDzintaripludmaleTuraidas iela 110
TūristuĶemeriE.Dārziņa iela līdz Vēršupītei
TvaikoņuLielupeViestura iela 42Tiltu iela
ŪdruStirnuragsVikingu iela 30Lielupe
UndīnesMajoriJūras iela 6Jomas iela 17
UpeņuSlokaJūrkalnes iela 41Cīruļu iela
UpesMelluži - PumpuripludmaleĢertrūdas prospekts
Andreja UpīšaĶemeriBrocēnu iela 7Vēršupīte
UpmalasPriedaineSpilves iela 11Baldones iela
UsmasJaundubultiStrēlnieku prospekts 42Poruka prospekts 35
UzvarasKauguriTirzas ielaVidzemes iela 11
VaidavasPumpurino pludmalesDubultu prospekts 125
VaidelotesLielupeBulduru prospekts 118Meža prospekts 107
VaiņodesSlokaPiltenes ielaRendas iela
VaivaruSlokaPārslas iela 23Pētera Beltes iela 12
VakaraVaivariSkautu ielas un Asaru prospekta krustojums Krūkļu iela
Krišjāņa ValdemāraJaundubultiFriča Brīvzemnieka ielaAbavas iela 9
ValkasSlokaDzirnavu ielaVentspils šoseja 46
ValmierasLielupeViestura prospekts Siguldas iela
Valtera prospektsValteri, Asari, , MellužiAsaru prospektsPiekrastes iela
VanaguMajoripludmaleJomas iela 23
VangažuSlokaLāčplēša ielaVentspils šoseja
VaravīksnesDzintariTuraidas iela 47mežs
VārnuPriedaineSalaspils ielaSkultes iela
VaroņuSlokaFabrikas ielaVentspils šoseja
VārpuAsariKāpu ielaAsaru prospekts
VasarasMellužiUpes iela 44Valtera prospekts 21
VasarnīcuValteriGulbju iela 18Piekrastes iela 28
VaskuĶemeriPartizānu iela 20Jūrmalas pilsētas robeža
VāveruPriedaineLielais prospekts 25Baldones iela
Vecā pilsSlokaDzirnavu ielaLielupe
Vecais ceļšKūdraVentspils šosejašķērsojot dzelzceļu mežā
Eduarda VeidenbaumaSlokaMežmalas ielalīdz dzelzceļam
VējuVaivaripludmaleAsaru prospekts
VenduLielupeOskara Kalpaka prospekts 22Klusā iela
VentasJaundubultipludmaleDubultu prospekts 65
Ventspils šoseja SlokaTalsu šosejas un Asaru prospekta krustojumsJūrmalas pilsētas robeža
VeselībasĶemeriE.Dārziņa iela 26Sēravotu iela
VeseruMellužiKalēju iela 46Veseru iela 4
VēsmasSlokaKrasta iela Ventspils šoseja
VētrasKauguriRūpniecības iela 9Pērļu iela
VēžuKaugurciemsTalsu šoseja 56Kaugurciema iela 39
Vidus prospektsBulduriKrišjāņa Barona iela13.līnija
VidzemesKauguriStaburaga ielaRaiņa iela
Vienības prospektsBulduripludmaleTiltu iela (Lielupe)
ViesturaLielupeRīgas iela 47Valmieras iela
VijasPumpuriAmatas iela 4
VikinguStirnurags, Lielupe, BuļļuciemsLielupes dzelzceļa tiltsTīklu iela
VīksnasKrastciemsMežmalas iela 21Grīvas iela
ViktorijasMajorino pludmalesPlūdu iela 15
ViļņuLielupeTiltu iela21Stabu iela
ViļumaMajoriJomas iela 92Turaidas iela 26
ViņķuVaivari, AsariZemgales iela 50Gulbju iela
VirsaišuVaivariAsaru prospekts 66dzelzceļš
Sākotnēji
ViršuMellužiKalēju iela 76Ģertrūdes iela 54
Izmaiņa ar Domes 2000. gada 16. marta 239. lēmumu
ViršuMellužiĢertrūdes iela 4Brūkleņu un Kalēju ielas krustojums
VītoluMellužipludmaleKāpu iela 79
VizbuļuMellužiUpes iela 44Mūzikas iela 8
ZaķuPriedaineUpmalas iela 22Zīlīšu iela
ZalkšuKrastciemsRītupes iela 18Mežmalas iela 7
ZaļāSlokaJūrkalnes ielaDāliju ielu
ZāļuDruvciemsSlokas iela 92mežs
ZaruMellužipludmaleKāpu iela 53
ZaubesSlokaGaiziņa iela 6Zaubes iela 3
ZemeņuMellužiKalēju iela 26Valtera prospekts
Sākotnēji
ZemgalesVaivari, Asari, MellužiValtera prospektsEduarda Veidenbauma iela
Izmaiņa ar Domes 2000. gada 5. oktobra 905. lēmumu
ZemgalesVaivari, Asari, MellužiValtera prospekts 11Lapsu iela
ZiedoņaĶemeriBrocēnu iela 1Augļu iela
ZieduAsaripludmaleKāpu iela
ZiemeļuAsarino pludmalesKāpu iela 127
ZīlīšuPriedaineUpmalas ielaDreiliņu iela 13
ZivjuSlokaDzirnavu ielaVentspils šoseja 62
ZušuBuļļuciemsMatrožu iela 10Lielupe
ZvaigžņuDzintariĶemeru iela 9Brīvības prospekts 12
ZvanuDzintariKrišjāņa Barona ielaZvanu iela 1 (2)
ZvārtasKaugurciemsTalsu šoseja 62pludmale
ZvejasDzintariAugusta ielaZvejas iela5
ZvejniekuBuļļuciemsVikingu iela 68Lielupe
ZvīņuJaunķemeripludmaleSlokas ezers
ŽubītesMellužiKāpu iela 24Mētru iela 29