Latvijas Republika
LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2011.gada 31.marta 157.lēmumu

1998.gada 26.novembrīNr.1176

Par tirgus statusa piešķiršanu

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 1998.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.338 "Noteikumi par tirdzniecību Latvijas tirgos, gadatirgos, ielu tirdzniecības vietās un izbraukumos", Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Piešķirt tirgus statusu sekojošām telpām Jūrmalā, Baznīcas ielā 6:

Tirgus nosaukums,
adrese
Tirgus pārvaldītājs, juridiskā adrese, LR Uzņēmumu reģistra reģistrācijas apliecības numurs un datums Telpas platība
(kv.m)
Tirgus speciālizācija
Baznīcas ielā 6Individuālais uzņēmums "Niedras"
Jūrmalā, Slokas ielā 63/7-17
reģ.apliecība Nr.000201936
09.06.1994.
127Pārtikas preču tirgus

Lēmums stājas spēkā no tā pieņemšanas dienas.

Priekšsēdētājs          L.Alksnis