Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOTEIKUMI
Jūrmalā
2003.gada 20.augustāNr.11

protokols Nr.21, 3.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.marta noteikumos Nr.2
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2002.gada budžeta izpildes un 2003.gada budžeta apstiprināšanu“

Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 21., 46.pantiem un
LR likumu "Par pašvaldību budžetiem"

Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.marta noteikumos Nr.2 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2002.gada budžeta izpildes un 2003.gada budžeta apstiprināšanu” 18.pielikumā “Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) saraksts”:

 1. Papildināt minētā pielikuma 2.punktu “Juridiskā pārvalde” ar sekojošu apakšpunktu:
 2. Amata nosaukumsDarba vietu skaitsDarba alga mēnesī latos vienai darba vietaiDarba algas fonds mēnesī
  (Ls)
  Pārvaldes vadītāja vietnieks1285285

 3. Papildināt minētā pielikuma 3.punktu “Finansu pārvalde” ar sekojošu apakšpunktu:
 4. Amata nosaukumsDarba vietu skaitsDarba alga mēnesī latos vienai darba vietaiDarba algas fonds mēnesī
  (Ls)

  Centralizētā grāmatvedība

  Galvenais speciālists

  1

  195

  195

 5. Minētā pielikuma 1.punktā “Vadība” likvidēt apakšpunktu “Speciāliste” ar darba algu Ls 140 un papildināt ar sekojošu apakšpunktu:
 6. Amata nosaukumsDarba vietu skaitsDarba alga mēnesī latos vienai darba vietaiDarba algas fonds mēnesī
  (Ls)

  Galvenais speciālists

  1

  195

  195

 7. Nodrošināt jauno darba vietu apmaksu no algu ekonomijas fonda.
Priekšsēdētājs

J.Hlevickis