Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2003.gada 10. decembrīNr.16

Protokols Nr.29, 8. punkts

Par detālā plānojuma apstiprināšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 107

Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2000.gada 5.decembra
noteikumiem Nr.423 “Noteikumi par teritoriju plānojumiem”
un Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 4.decembra lēmumu Nr.940 “Par detālā plānojuma uzsākšanu Jūrmalā, Bulduru prospektā 107”

Apstiprināt detālo plānojumu zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 107, saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

J.Hlevickis