Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2009.gada 13.augusta 657.lēmumu

2007.gada 22. februāraNr.162

protokols Nr.4, 3. punkts

Par Jūrmalas pilsētas civilās aizsardzības komisiju

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 61.panta 1. un 2.daļu un 15.panta 1.daļas 18.punktu un „Civilās aizsardzības likums” 9.panta prasībām, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas civilās aizsardzības komisiju sekojošā sastāvā:

  1.1. Gatis Truksnis - Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors, komisijas priekšsēdētājs;

  1.2. Aleksandrs Šipačovs - valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Jūrmalas brigādes komandieris, komisijas priekšsēdētāja vietnieks;

  1.3. Indra Kalvāne – domes administratīvās pārvaldes vadītāja, komisijas sekretāre;

  1.4. Andris Apsītis - SIA „Jūrmalas gaisma” valdes priekšsēdētājs;

  1.5. Ludmila Uskova - sabiedrības veselības aģentūras Tukuma filiāles infekcijas slimību epidemioloģijas daļas vadītāja;

  1.6. Boriss Curilovs - SIA „Jūrmalas celtnieks pluss” valdes priekšsēdētājs;

  1.7. Aleksandrs Čuda - SIA „Jūrmalas mežaparki” direktors;

  1.8. Eižens Cepurnieks – pašvaldības iestādes „Lielupes ostas pārvalde” pārvaldnieks;

  1.9. Hermanis Reinholds - a/s “Latvijas gāze” Jūrmalas iecirkņa vadītājs;

  1.10. Gunārs Babris – 17.pretgaisa aizsardzības bataljona komandieris;

  1.11. Rita Kņūtiņa - domes vides aizsardzības nodaļas vadītāja;

  1.12. Dzintars Krūmiņš - domes pašvaldības īpašuma pārvaldes dzīvokļu nodaļas vadītājs;

  1.13. Andrejs Civjans - Jūrmalas pilsētas policijas pārvaldes kārtības policijas priekšnieks;

  1.14. Imants Ostrovskis - PSIA „Jūrmalas ātrā palīdzība” valdes priekšsēdētājs;

  1.15. Pēteris Pildiņš - Lielrīgas reģionālās pārvaldes vecākais inspektors;

  1.16. Dainis Ēvele – Jūrmalas rajona elektrotīklu galvenais meistars;

  1.17. Māris Romanovskis – Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks;

  1.18. Juris Visockis - SIA „Jūrmalas ATU” direktors;

  1.19. Alberts Zīlītis - valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Jūrmalas brigādes komandiera vietnieks;

  1.20. Auseklis Rudzītis- atbildīgais par valsts materiālo rezervju uzglabāšanu.

  2. Uzskatīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 3.septembra lēmumu Nr.629 „Par Jūrmalas pilsētas ārkārtējo situāciju operatīvo komisiju”

Priekšsēdētājs

R.Munkevics