Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2017.gada 23.novembra 537.lēmumu
Grozījumi ar domes 2014.gada 18.decembra 520.lēmumu
Grozījumi ar domes 2014.gada 4.septembra 411.lēmumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 3.aprīļa 124.lēmumu
Grozījumi ar domes 2011.gada 29.decembra 566.lēmumu
Grozījumi ar domes 2011.gada 3.marta 97.lēmumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 21.oktobra 690.lēmumu

2009.gada 13.augustāNr.657

protokols Nr.20, 55. punkts

Par Jūrmalas pilsētas civilās aizsardzības komisiju

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 61.panta 1. un 2.daļu un 15.panta 1.daļas 18.punktu, Latvijas Republikas Civilās Aizsardzības likuma 9.panta prasībām un Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija nolikumu Nr.20 „Jūrmalas pašvaldības Civilās aizsardzības komisijas nolikums”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas civilās aizsardzības komisiju sekojošā sastāvā:

  1.1. Valdis Vītoliņš

  - Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors, komisijas priekšsēdētājs; Grozīts ar domes 2010.gada 21.oktobra 690.lēmumu; Grozīts ar domes 2011.gada 3.marta 97.lēmumu; Grozīts ar domes 2013.gada 3.aprīļa 124.lēmumu; Grozīts ar domes 2014.gada 4.septembra 411.lēmumu

  1.2. Aleksandrs Šipačovs

  - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Jūrmalas brigādes komandieris, komisijas priekšsēdētāja vietnieks; Grozīts ar domes 2011.gada 3.marta 97.lēmumu; Grozīts ar domes 2011.gada 29.decembra 566.lēmumu;

  1.3. Indra Kalvāne

  - Jūrmalas pilsētas domes administratīvās pārvaldes vadītāja; Grozīts ar domes 2011.gada 3.marta 97.lēmumu

  1.4. Andris Apsītis

  - PSIA „Jūrmalas Gaisma” valdes priekšsēdētājs; Grozīts ar domes 2011.gada 3.marta 97.lēmumu

  1.5. Irina Kravčuka

  - sabiedrības veselības aģentūras Rīgas reģionālās filiāles vadītājas vietniece; Grozīts ar domes 2010.gada 21.oktobra 690.lēmumu

  1.6. Boriss Curilovs

  - SIA „Jūrmalas celtnieks pluss” valdes priekšsēdētājs; Grozīts ar domes 2010.gada 21.oktobra 690.lēmumu

  1.7. Juris Pīrāgs

  - SIA „Vides remonts” valdes priekšsēdētājs; Grozīts ar domes 2014.gada 4.septembra 411.lēmumu

  1.8. Kaspars Bogomols

  - pašvaldības iestādes „Lielupes ostas pārvalde” pārvaldnieka p.i.; Grozīts ar domes 2010.gada 21.oktobra 690.lēmumu; Grozīts ar domes 2011.gada 3.marta 97.lēmumu; Grozīts ar domes 2014.gada 4.septembra 411.lēmumu

  1.9. Hermanis Reinholds

  - A/S „Latvijas Gāze” Jūrmalas iecirkņa vadītājs;

  1.10. Gunārs Babris

  - 17.pretgaisa aizsardzības bataljona komandieris; Grozīts ar domes 2010.gada 21.oktobra 690.lēmumu; Grozīts ar domes 2014.gada 18.decembra 520.lēmumu

  1.11. Rita Kņūtiņa

  - Jūrmalas pilsētas domes vides aizsardzības nodaļas vadītāja; Grozīts ar domes 2010.gada 21.oktobra 690.lēmumu

  1.12. Dzintars Krūmiņš

  - Jūrmalas pilsētas domes dzīvokļu nodaļas vadītājs; Grozīts ar domes 2014.gada 4.septembra 411.lēmumu

  1.13. Andrejs Civjans

  - Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirkņa kārtības policijas nodaļas priekšnieks; Grozīts ar domes 2011.gada 3.marta 97.lēmumu; Grozīts ar domes 2014.gada 4.septembra 411.lēmumu

  1.14. Uldis Ciekurs

  - PSIA „Jūrmalas ātrā palīdzība” valdes priekšsēdētājs; Svītrots ar domes 2013.gada 3.aprīļa 124.lēmumu;

  1.15. Pēteris Pildiņš

  - Lielrīgas vides reģionālās pārvaldes vecākais inspektors; Grozīts ar domes 2014.gada 18.decembra 520.lēmumu

  1.16. Dainis Ēvele

  - A/S „Latvenergo” Jūrmalas nodaļas vadītājs; Grozīts ar domes 2011.gada 3.marta 97.lēmumu

  1.17. Māris Romanovskis

  - Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks; Grozīts ar domes 2011.gada 29.decembra 566.lēmumu;

  1.18. Jānis Lediņš

  - SIA „Jūrmalas ATU” izpilddirektors; Svītrots ar domes 2014.gada 4.septembra 411.lēmumu

  1.19. Rūdolfs Rags

  - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Jūrmalas brigādes ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības sektora vecākais inspektors; Grozīts ar domes 2011.gada 3.marta 97.lēmumu

  1.20. Arnis Ābelītis

  - Jūrmalas pilsētas domes deputāts, sabiedriskās kārtības un drošības jautājumu komitejas priekšsēdētājs; Grozīts ar domes 2010.gada 21.oktobra 690.lēmumu; Grozīts ar domes 2011.gada 3.marta 97.lēmumu; Grozīts ar domes 2014.gada 4.septembra 411.lēmumu

  1.21. Valērijs Siņica

  - SIA „Autotransporta firma Jūrmala SV” direktors.

  1.22.

  Papildināts ar domes 2014.gada 18.decembra 520.lēmumu

 2. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.februāra lēmumu Nr.162 „Par Jūrmalas pilsētas civilās aizsardzības komisiju”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF