Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2007.gada 30. augustāNr.790

protokols Nr.17, 9. punkts

Par Jūrmalas pilsētas saistību apmēra palielināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ”Par pašvaldību budžetiem” Latvijas Republikas Ministru kabineta 2002.gada 17.decembra noteikumiem Nr. 543 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut ņemt kredītu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi vai citā kredītinstitūcijā ar izdevīgākiem nosacījumiem, garantējot kredīta atmaksu ar budžeta līdzekļiem:

  1. Raiņa ielas rekonstrukcijai posmā no Satiksmes ielas līdz Nometņu ielai Ls 2312147:

    1.1. 2007.gadā Ls 508000 uz 5 gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu līdz 2008.gada 30.septembrim;

    1.2. 2008.gadā Ls 1804147 uz 10 gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu līdz 2009.gada 30.septembrim.

  2. Tiltu ielas un Lielupes krasta nostiprinājuma rekonstrukcijai Ls 715985:

    2.1. 2007.gadā Ls 358000 uz 5 gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu līdz 2008.gada 30.septembrim;

    2.2. 2008.gadā Ls 357985 uz 5 gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu līdz 2009.gada 30.septembrim.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics