Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Atcelts ar Satversmes tiesas 2009.gada 6.jūlija spriedumu lietā Nr.2008-38-03

2007.gada 30. augustāNr.37

Protokols Nr.17, 42.punkts

Par detālplānojuma teritorijai Dzintaros starp Meža prospektu,
Edinburgas prospektu, Indras ielu un Krišjāņa Barona ielu
projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi” 72.punktu,
Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 27.aprīļa lēmumu Nr.416
„Par detālplānojuma uzsākšanu Dzintaros, teritorijā starp
Meža prospektu, Edinburgas prospektu, Indras ielu un Krišjāņa Barona ielu”
un Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumu Nr.483
“Par detālplānojuma Dzintaros, teritorijā starp Meža prospektu,
Edinburgas prospektu, Indras ielu un Krišjāņa Barona ielu
2002.gada redakcijas noraidīšanu un detālplānojuma jaunas redakcijas
izstrādāšanu atbilstoši jaunam darba uzdevumam

  1. Apstiprināt detālplānojuma teritorijai Dzintaros starp Meža prospektu, Edinburgas prospektu, Indras ielu un Krišjāņa Barona ielu projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, saskaņā ar pielikumu.

  2. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus laikrakstā „Jūrmalas Ziņas” un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

  3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF