Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2008.gada 31. janvārīNr.52

protokols Nr.3, 21. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes
nodaļu vadītāju apstiprināšanu amatā

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.novembra lēmumu Nr.994 „Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību restrukturizāciju”, Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 6.decembra lēmumu Nr.1096 „Par Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 22.decembra lēmuma Nr.589 „Par darba samaksu Jūrmalas domē” darbības apturēšanu un Jūrmalas pašvaldības vēlētu amatpersonu atlīdzības, domes administrācijas darbinieku darba algu un pieaicināto speciālistu atlīdzības pagaidu kārtības noteikšanu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt amatā sekojošu nodaļu vadītājus:

  1.1. Jāni Kuzinu par Iepirkumu biroja vadītāju.

  1.2. Alvilu Rudzīti par Transporta nodaļas vadītāju.

  1.3. Annu Deičmani par Pašvaldības īpašumu tiesiskās reģistrācijas un datu bāzes nodaļas vadītāju.

  1.4. Gunu Voitkāni par Personāla nodaļas vadītāju.

  1.5. Guntu Jubeli par Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļas vadītāju.

  1.6. Dzintaru Krūmiņu par Dzīvokļu nodaļas vadītāju.

 2. Lēmums stājas spēkā ar 2008.gada 1.februāri.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics