Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2008.gada 04.septembrīNr.803

protokols Nr.32, 38. punkts

Par gadatirgus organizēšanu

Lai nodrošinātu Jūrmalas iedzīvotājiem iespēju iegādāties Latvijā izaudzētu un pašu ražotu lauksaimniecības produkciju un, ņemot vērā Latvijas Republikas Ministru kabineta 1998.gada 6.oktobra noteikumus Nr.388 „Noteikumi par tirdzniecības kārtību tirgos, gadatirgos, ielu tirdzniecības vietās un izbraukumos”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Organizēt rudens gadatirgu Jūrmalā, Dubultu laukumā Pils ielā 1 katru sestdienu no 2008.gada 13.septembra līdz 1.novembrim no plkst 9.00 līdz plkst.16.00.

  2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai izsniegt atļaujas tirdzniecībai ar pašu izaudzētiem augļiem, dārzeņiem, ogām, stādiem un dēstiem, kā arī pašu ražoto lauksaimniecības produkciju.

  3. Jūrmalas pilsētas domes būvniecības un apsaimniekošanas pārvaldei (G.Smalkā) pārkārtot satiksmes organizāciju Dubultu tirgus darbības nodrošināšanai.

  4. Pašvaldības policijai (M.Romanovskis) nodrošināt sabiedriskās kārtības un Latvijas Republikas Ministru kabineta 1998.gada 6.oktobra noteikumu Nr.388 „Noteikumi par tirdzniecības kārtību tirgos, gadatirgos, ielu tirdzniecības vietās un izbraukumos” prasību ievērošanu.

  5. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram G.Truksnim.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics