Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2008.gada 30.oktobrīNr.907

protokols Nr.37, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 28.marta lēmumā Nr.10
„Par sociālās palīdzības komisiju”

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 23.maija nolikuma Nr.7 „Sociālās palīdzības komisijas nolikums” 1.2.punktu un ņemot vērā Leilas Vanadziņas iesniegumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 28.marta lēmumā Nr.10 „Par sociālās palīdzības komisiju”:

  1. Lēmuma 1.punktu izteikt sekojošā redakcijā:

    „1. Izveidot sociālās palīdzības komisiju 11 cilvēku sastāvā”.

  2. Svītrot lēmuma 2.12.punktu „2.12. Leila Vanadziņa”.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis


Grozītais lēmums Nr.10