Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2017.gada 12.janvāra 3.saistošajiem noteikumiem

2008.gada 11.decembrīNr.1077

protokols Nr.40, 21. punkts

Par Jūrmalas pilsētas Rīgas jūras līča
piekrastes peldvietu zonējuma apstiprināšanu

Lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību Jūrmalas pilsētas pludmalē un noteiktu aktīvās un mierīgās atpūtas zonas, tika izstrādāts peldvietu zonējumu projekts. Sagatavotais projekts tika izskatīts Jūrmalas pilsētas domes attīstības un vides jautājumu komitejā 2008.gada 12.novembrī (protokols Nr.1.1-59/11). Pamatojoties uz augstāk minēto, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas Rīgas jūras līča piekrastes peldvietu zonējumu saskaņā ar pielikumu.

  2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes juridiskai pārvaldei līdz 2009.gada 1.maijam sagatavot attiecīgus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”.

Priekšsēdētājs

Ģ.TrencisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2008.gada 11.decembra lēmumu Nr.1077

(protokols Nr.40, 21.punkts)

PASKAIDROJUMA RAKSTS RĪGAS JŪRAS LĪČA PIEKRASTES

PELDVIETU ZONĒJUMAM JŪRMALAS PILSĒTĀ

Atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumiem Nr.563 „Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 11.augusta noteikumos Nr.300 „Peldvietu iekārtošanas un higiēnas noteikumi”” Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ir noteiktas 11 peldvietas Rīgas jūras līča piekrastē:

Asari, Bulduri, Dubulti, Dzintari, Jaunķemeri, Kauguri, Lielupe, Majori, Melluži, Pumpuri, Vaivari.

Pašvaldības uzdevums atbilstoši šiem noteikumiem ir iezīmēt peldvietas teritorijas plānojumā. Savukārt peldvietas zemes īpašniekam vai valdītājam ir jāizstrādā peldvietu projekti, kuri jāsaskaņo Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē.

Jūrmalas pašvaldībā 2004.gada 28.aprīlī ir izdoti saistošie noteikumi Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pludmales apsaimniekošanas, higiēnas un peldvietu ierīkošanas noteikumi”, kas nosaka kādas darbības pieļaujamas peldvietās un pludmalē.

Priekšlikums peldvietu zonējumam izstrādāts ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus, esošo situāciju dabā, kā arī Jūrmalas domes struktūrvienību priekšlikumus un ierosinājumus.

Izstrādātā zonējuma mērķis ir:

Izveidot optimālu peldvietu izmantošanas priekšlikumu, lai sabalansētu dažādās peldvietas izmantošanas iespējas, veidus un intereses.

Plānojumā tiek piedāvāti šādi zonējuma veidi:

1) Mierīgā atpūtas zona - paredzēta apmeklētājiem, kas vēlas sauļoties un atpūsties kopā ar maziem bērniem, kuriem domātie rotaļu laukumi arī paredzēti šajās zonās. Šajā zonā var atrasties arī kafejnīcas un saldējuma un atspirdzinošu dzērienu nojumes. Mierīgās atpūtas zonā pieļaujama arī ģērbtuvju, tualešu un nomas punktu (arī katamarānu un citu nemotorizētu peldlīdzekļu, izņemot vindsērfingu un kaitbordu) izvietošana.

2) Aktīvās atpūtas zona – paredzēta individuālai bumbas, badmintona un citu pludmalei piemērotu spēļu spēlēšana; tajā var atrasties arī bērnu rotaļu laukumi un īpaši aprīkotas sporta zonas. Aktīvās atpūtas zonās pēc attiecīgas pašvaldības atļaujas saņemšanas pieļaujama arī publisku pasākumu organizēšana (diskotēkas, vasaras koncerti u.c. uzvedumi un pasākumi); Aktivitātes ar vējdēli, kaitbordu u.c. aktīviem peldlīdzekļiem, kas varētu traucēt peldētājiem, plānotas ārpus peldvietu robežām, taču šo peldlīdzekļu nomas punkti var atrasties aktīvās atpūtas zonā, ja nokļūšanai ūdenī ierīkoti speciāli ar bojām norobežoti koridori.

3) Gājēju koridori - pretī nobrauktuvēm uz peldvietu 20 m uz abām pusēm no ielas ass. Šajās zonās netiek paredzēta nekāda peldvietu aprīkojuma izvietošana. Šī zona paredzēta apmeklētāju netraucētai un drošai nokļūšanai pludmalē, tā var tikt izmantota piebraukšanai, lai pievestu peldvietai nepieciešamo aprīkojumu un preces, kā arī lai izceltu ūdens motociklus un citus peldlīdzekļus, kuru izmantošana atļauta aiz peldēšanai paredzētās ūdens teritorijas robežas.


Peldvietas secībā no Lielupes līdz Jaunķemeriem ar plānojuma pamatojumiem

Peldvieta

Robežas

Zonējumi

Ierosinājumi attiecībā uz pludmales izmantošanu

Nomnieki

PIEZĪMES

Lielupe 1

600 m uz abām pusēm no 36.līnijas

Mierīgās atpūtaszona – no 36.līnijas uz Lielupes grīvas pusi;
Aktīvās atpūtaszona – no 36.līnijas uz centra pusi;
Gājēju koridors - 20m uz abām pusēm no 36.līnijas;
1 km attālumā no 36.līnijas uz Lielupes grīvas pusi tiek piedāvāta iespēja ierīkot peldvietu nūdistiem;

600m attālumā no 36.līnijas uz Lielupes grīvas pusi sākas zona vindsērfinga lietotājiem;

Pieļaujama ūdens motociklu izmantošana 200m no krasta līnijas, ar koridoru pretī 36.līnijai, nokļūšanu ūdenī norobežojot ar bojām;

2007.gadā pludmale šajā zonā nav bijusi iznomāta;

Mierīgās atpūtaszonā paredzēts arī bērnu rotaļu laukums;


No 36.līnijas - izeja uz jūru cilvēkiem ar kustību traucējumiem;

Lielupe 2

12.līnija – 20.līnija

Mierīgās atpūtas zona - no 12.līnijas līdz P.Stradiņa ielai un no 18.līnijas līdz 20.līnijai;

Aktīvās atpūtas zona - no P.Stradiņa ielas līdz 18.līnijai, ar sporta zonu no P.Stradiņa ielas līdz 17.līnijai;

Gājēju koridors - 20m uz abām pusēm no P.Stradiņa ielas;

SIA „Euro Decors”;

SIA „Natalex”,

Paredzēta glābēju posteņa atrašanās vieta;

Bulduri

Kr.Barona iela - 9.līnija

Mierīgās atpūtas zona - no 7.līnijas līdz Kr.Barona ielai; bērnu rotaļu laukumi uz abām pusēm no 6.līnijas;

Aktīvās atpūtas zona - no 7. līdz 9. Līnijai; no Vienības prospekta līdz 9.līnijai - sporta zona;

Gājēju koridors - 30m uz abām no Vienības prospekta ass;

Izmantojama katamarāniem un ūdens velosipēdiem;

SIA „Euro Decors” (9.līnija-vienības pr.)

SIA „B-52” (6.līn.-5.līnija)

SIA „96” (5.līn.-4.līnija)

SIA „Rijnieki” (4.-3.līn)

SIA„Natalex”(2.)

No Vienības prospekta - izeja uz jūru cilvēkiem ar kustību traucējumiem;
Pie 6.līnijas - glābšanas stacija;
Gājēju koridors paplašināts, ievērojot lielo apmeklētāju intensitāti;

Dzintari

Turaidas iela – Drustu iela

Mierīgās atpūtas zona - no Drustu ielas līdz Gulbenes ielai +50m; pie Gulbenes ielas paredzēts bērnu rotaļu laukums;

Aktīvās atpūtas zona - no Turaidas ielas līdz Madonas ielai +50m, ar sporta zonu no Rūjienas līdz Lazdonas ielai;
Gājēju koridors 30m uz abām pusēm no Turaidas ielas un 20m uz abām pusēm no Piestātnes ielas;

Izmantojama katamarāniem un ūdens velosipēdiem;Varētu tikt rīkoti publiski pasākumi aktīvajā atpūtas zonā no Turaidas ielas līdz Rūjienas ielai;

SIA „pie Gerama”,

SIA „Drukas darbu aģentūra”,

a/s”Fēnikss”,

SIA „Dzintaru koncertzāle”

Peldvietas Dzintari un Majori nosakāmas atsevišķi, kas atbilstu MK noteikumiem. Zilā karoga godalga arī piešķirta tikai Majoru peldvietai;

Gājēju koridors paplašināts, ievērojot lielo apmeklētāju intensitāti;

Majori

Turaidas iela - Ērgļu iela

Mierīgās atpūtas zona – no Teātra ielas līdz Tirgoņu ielai; Bērnu rotaļu laukums paredzēts pie Pilsoņu ielas;

Aktīvās atpūtas zona - starp Turaidas un Teātra ielām un no Tirgoņu ielas līdz Ērgļu ielai. No Tirgoņu ielas līdz Kaiju ielai paredzēta sporta zona;

Gājēju koridors - 30m uz abām pusēm no Turaidas ielas;

Izmantojama katamarāniem un ūdens velosipēdiem;

Varētu tikt rīkoti publiski pasākumi aktīvajā atpūtas zonā no Turaidas ielas līdz Teātra ielai;

SIA „Dzintaru koncertzāle”

SIA „Strautleja”,

SIA „Pato Euro Trading”, SIA „Baltic Hotel Group”, SIA „Dablins”, Sia „HAR Džo”, SIA „Sajure Invest”;

Glābšanas stacija - pie Pilsoņu ielas atrodas;
No Turaidas un Pilsoņu ielām - izeja uz jūru cilvēkiem ar kustību traucējumiem;
Gājēju koridors paplašināts, ievērojot lielo apmeklētāju intensitāti;

Dubulti

Amulas iela - Parka iela + 100m

Mierīgās atpūtas zona - no bērnu sporta zonas pie Ceriņu ielas līdz Parka ielai + 100m, paredzot tajā vēl 2 bērnu rotaļu laukumus;

Aktīvās atpūtas zona – no Amulas ielas līdz Kļavu ielai; starp Kļavu un Amulas ielām paredzēta speciāli aprīkota sporta zona;

Gājēju koridors - 20m uz abām pusēm no Baznīcas ielas;

Izmantojama katamarāniem, ūdens velosipēdiem;

Pieļaujama ūdens motociklu izmantošana 200m no krasta līnijas, ar koridoru pretī Baznīcas ielai, nokļūšanu ūdenī norobežojot ar bojām;

SIA „96”

SIA „Vasol”

Kļavu ielā atrodas glābšanas stacija;

Papildus uzstādāms pilons ar norādēm pie Baznīcas ielas;
No Baznīcas ielas - izeja uz jūru cilvēkiem ar kustību traucējumiem;

Pumpuri

Upes iela - Līgatnes iela

Mierīgās atpūtas zona – no Gaujas ielas līdz Līgatnes ielai; paredzēts bērnu rotaļu laukums pie Līgatnes ielas;

Aktīvās atpūtas zona - no Upes ielas līdz Gaujas ielai;

Gājēju koridori - 20m uz abām pusēm no Upes ielas un Līgatnes ielas;

Izmantojama kaitbordam aktīvās atpūtas zonā;

SIA „Smart production”

Informatīvā zīme atrodas pie Līgatnes ielas - būtu jāizvieto papildus pilons pie Salacas ielas;

Melluži

Dārza iela - Stūrmaņu iela (saskaņā ar glābšanas stacijas atrašanās vietu)

Mierīgās atpūtas zona - no Dārzu ielas līdz Rožu ielai, ar bērnu rotaļu laukumiem;

Aktīvās atpūtas zona ar sporta zonu - no Rožu ielas līdz Stūrmaņu ielai;

Gājēju koridors - 20m uz abām pusēm no Dārzu ielas;

Glābšanas stacija pie Rožu ielas;

Asari

Selgas iela – Birzes iela

Mierīgās atpūtas zona - no Dzimtenes ielas līdz Birzes ielai;

Aktīvās atpūtas zona - no Dzimtenes ielas līdz Selgas ielai ar sporta zonu no Dzimtenes ielas līdz Vārpu ielai + 50 m;

Gājēju koridors- 20m uz abām pusēm no Dzimtenes ielas;

Pieļaujama ūdens motociklu izmantošana 200m no krasta līnijas, ar koridoru pretī Dzimtenes ielai, nokļūšanu ūdenī norobežojot ar bojām;

Izmantojama arī kaitbordam;

SIA „Elmo JS”,

SIA „Tops 2000”

Jāplāno glābšanas posteņa izvietošana;

Vaivari I
Vaivari II

Gaidas iela - Skautu iela


150 m uz katru pusi no Atbalss ielas

Mierīgās atpūtas zona - no Vēju ielas līdz Gaidas ielai ar plānotu bērnu rotaļu laukumu;

Aktīvās atpūtas zona - no Vēju ielas līdz Skautu ielai

Gājēju koridors - 20m uz abām pusēm no Vēju ielas;


Mierīgās atpūtas zona - no Atbalss ielas Kauguru virzienā, ar bērnu rotaļu laukumu;
Aktīvās atpūtas zona - no Atbalss ielas centra virzienā ;

Ņemot vērā rehabilitācijas centra tuvumu, var tikt plānotas aktivitātes ūdenī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;


Pieļaujama arī sporta zona volejbolistiem Aktīvās atpūtas zonā;
SIA „Askanio” pie Atbalss ielas

Vēju ielā - izeja uz jūru cilvēkiem ar kustību traucējumiem;

Paredzēta glābšanas posteņa izvietošana;

Kauguri

600 m uz abām pusēm no Kapteiņa Zolta ielas

Mierīgās atpūtas zona - 300m no Kapteiņa Zolta ielas centra virzienā un no sporta zonas robežas Jaunķemeru virzienā līdz peldvietas robežai;

Aktīvās atpūtas zona - 300m, ar speciāli aprīkotu sporta zonu (volejbola laukumi, futbola vārti) - no Kapteiņa Zolta ielas Jaunķemeru virzienā;
Gājēju koridors 30m uz abām pusēm no Kapteiņa Zolta ielas;

Pieļaujama ūdens motociklu izmantošana 200m no krasta līnijas, ar koridoru pretī Zvārtas ielai, nokļūšanu ūdenī norobežojot ar bojām;

Aiz peldvietas rietumu robežas var plānot vējdēļu un kaitbordu izmantošanu;

SIA „Zaļais”,

SIA „Pie māsām”

Glābšanas stacija atrodas pie Kapteiņa Zolta ielas;

Gājēju koridors paplašināts, ievērojot lielo cilvēku skaitu un noteces uz jūru;

Jaunķemeri

600 m uz abām pusēm no Jaunķemeru ceļa

Mierīgās atpūtas zona - no Brīzes ielas līdz peldvietas rietumu robežai;

Aktīvās atpūtas zona - no Brīzes ielas līdz peldvietas austrumu robežai;

Gājēju koridors - 20m uz abām pusēm no Jaunķemeru ceļa un Brīzes ielas.

Pieļaujama ūdens motociklu izmantošana 200m no krasta līnijas, ar koridoru pretī Brīzes ielai, nokļūšanu ūdenī norobežojot ar bojām;
Vējdēļu un kaitborda zona- aiz peldvietas rietumu robežas.

Ir glābšanas stacija pie Brīzes ielas;

Peldvietai piešķirts Zilais Karogs.

Ģ.Helmanis,

JPD Vides aizsardzības nodaļa

Tel.: 67093868