Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2008.gada 13.novembrīNr.91

Protokols Nr.38, 7.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2007.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.79
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 21., 46.pantu un Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”

No ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem 2008.gadā pašvaldības pamatbudžetā novirzīt Ls 4000 Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldei projekta „Narkoskola” īstenošanas līdzfinansēšanai (klasifikācijas kods 09.510.2279).

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis


Lejupielāde: DOC un PDF