Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2008.gada 11.decembrīNr.96

Protokols Nr.40, 5.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2007.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.79
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 21., 46.pantu un Latvijas Republikas likumu
„Par pašvaldību budžetiem”

Ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem 2008.gadā Ls 18200 apmērā novirzīt:

  1. Majoru Romas katoļu draudzei – kultūrvēsturiskās ēkas Lienes ielā 10 jumta remonta darbiem Ls 11300 (klasifikācijas kods 08.620.5250);

  2. Pašvaldības aģentūrai „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” – inventāra iegādei Ls 6900, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

    10.200.2311 Ls 891;

    10.200.5239 Ls 6009.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis


Lejupielāde: DOC un PDF