Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 13.augustāNr.664

protokols Nr.20, 63. punkts

Par pasākumiem zaudējumu samazināšanai
Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos

Pamatojoties uz Latvijas Republikas „Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums” 4.pantu, 5.panta otro daļu, 6.pantu un 11.panta pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.673 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā”, ņemot vērā nepieciešamību samazināt budžeta izdevumus un Jūrmalas pilsētas domes transporta un komunālo lietu komitejas 2009.gada 12.augusta atzinumu (protokols Nr.1.1-61/02), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Akceptēt pasākumu veikšanu zaudējumu samazināšanai Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos 104760 Ls apjomā, saskaņā ar pielikumu.

  2. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoru veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes apstiprinātajos Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutu sarakstā un aprakstā un autobusu kustības sarakstā, saskaņā ar iepriekšējā punktā minēto pielikumu un uzdot nodrošināt attiecīgu grozījumu veikšanu starp SIA „Autotransporta firma Jūrmala SV” un Jūrmalas pilsētas domi 2007.gada 28.decembrī noslēgtajā līgumā Nr.1.1-16.4.3/1209 „Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu”.

  3. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt pieņemtā lēmuma un grozījumu Jūrmalas pilsētas domes apstiprinātajos Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutu sarakstā un aprakstā un autobusu kustības sarakstā publicēšanu laikrakstā „Jūrmalas Ziņas” un interneta mājas lapā http://www.jurmala.lv/.

  4. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā noteikto pasākumu rezultātā veiktie grozījumi stājas spēkā ar 2009.gada 1.septembri un darbojas līdz brīdim, kamēr, saskaņā ar LR Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma noteikumiem, pārvadājumus uzsāk jaunais pārvadātājs, bet ne ilgāk kā līdz 2010.gada 31.decembrim.

  5. Pārvadātājam - SIA „Autotransporta firma Jūrmala SV”, saskaņā ar 2007.gada 28.decembra noslēgtā līguma Nr.1.1-16.4.3/1209 starp SIA „Autotransporta firma Jūrmala SV” un Jūrmalas pilsētas domi 4.nodaļas 4.2.22.apakšpunktu, paziņot publiski par izmaiņām maršrutos un kustību sarakstos.

  6. Lēmuma kontroli uzdot Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


 


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2009.gada 13.augusta lēmumam Nr.664

(protokols Nr.20, 63.punkts)

Pasākumi zaudējumu samazināšanai Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos

 

Nr.

Pasākums

Zaudējumu samazinājums

Maršruta rādītāju izmaiņas

Esošais

Jaunais

Apkalpo autobusi

Intervāls (vidēji)

Reisu skaits

Maršrutu

Apkalpo autobusi

Intervāls (vidēji)

Reisu skaits

Maršrutu

sākums

beigas

sākums

beigas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPĀ, mēnesī

26 190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā, 4 mēnešos

104 760

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Maršrutu slēgšana

7 250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Slēgt maršrutu Nr.2

„Slokas dz.st. – Raiņa iela”

1400

1

30min

66

6:08

22:32

 

 

 

 

 

1.2.

Slēgt maršrutu Nr.3

„Kauguri – Bulduri” (ekspresis)

500

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

Slēgt maršrutu Nr.11

„Jūraslīcis – Kauguri” (ekspresis)

4600

4

35min

54

6:00

23:15

 

 

 

 

 

1.4.

Slēgt skolēnu autobusu maršrutu Nr.1

„Slokas dz.st.-Dubulti-Lielupes vsk.”

750

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Autobusu skaita izmaiņas

5 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Maršruts Nr.6 „AO Sloka – dz.st. Ķemeri”

2 300

2

40min.

42

6:30

22:50

1

1st.20min.

20

6:30

20:51

2.2.

Maršruts Nr.8 „Muižas iela – AO Sloka”

2 700

3

45min.

41

6:35

23:18

2

1st.5min.

29

6:05

21:50

2.3.

Maršruts Nr.10a „TC Bulduri – dz.st. Sloka”

800

2

30 min.

51

6:00

23:20

6

10.min

151

6:00

23:20

3

Reisu slēgšana

4 560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

Maršruts № 4 TC Bulduri - Kauguri - Pārtraukt autobusu 4.2. un 4.4. kustību laika posmā  no 10:00 līdz 15:00 un no 19:00 līdz darba dienas beigām un slēgt darba dienās reisus 21:20; 21:50; 22:00; 22:30

3 960

4

20min

84

6:00

23:05

4

10:00-15:00 un 19:00 līdz dd beigām 40min

66

6:00

22:05

3.2.

Maršruts Nr.7 „Priedaine – Dubultu dzelzceļa pārbrauktuve” - slēgt darba dienās reisus 6:50; 10:20; 11:20; 19:50; 20:20

600

1

1st.

26

6:50

20:47

1

1st.

21

7:20

19:47

3.3.

Maršruts Nr.7 „Priedaine – Dubultu dzelzceļa pārbrauktuve” - slēgt brīvdienās reisus 10:20; 11:20; 19:50

1

1st.

22

8:20

20:17

1

1st.

19

8:20

19:47

4

Citi pasākumi

8580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

Mainīt braukšanas tarifu Jūrmalas pilsētas autobusos uz 0,50 Ls

3500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.

Mainīt mēneša braukšanas biļešu (pilnam mēnesim) cenu no 15,00 Ls uz 19,00 Ls

360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.

Mainīt mēneša braukšanas biļešu (darba dienām) cenu no 12,00 Ls uz 15,00 Ls

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.

Samazināt  kopējos saimnieciskos izdevumus

4500