Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 1.oktobrīNr.768

protokols Nr.23, 62. punkts

Par dalību Igaunijas – Latvijas
pārrobežu sadarbības programmā

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Piedalīties Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības programmā ar projektu „Ar velo pa Vidzemi un Dienvidigauniju/ViSiEst by bike”.

  2. Laikā no 2009.-2010.gadam nodrošināt priekšfinansējumu 100% apmērā no projekta kopējām izmaksām, kas sastāda LVL 17472 un no kurām Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir LVL 2620.80 (15%)

  3. Projekta priekšfinansējumu pilnā apmērā segt no Jūrmalas pilsētas domes 2009.–2010.gadu budžetiem.

  4. Tiek sagatavots un noslēgts līgums starp Jūrmalas pilsētas domi un Vidzemes tūrisma asociāciju, par dalību projektā.

  5. Jūrmalas pilsētas domes tūrisma un ārējo skaru nodaļas vadītājai G.Ušpelei sagatavot un iesniegt visu dokumentāciju un informāciju projekta vadošajam partnerim – Vidzemes Tūrisma asociācijai līdz līgumā noteiktajam iesniegšanas termiņam.

  6. Projekta sagatavošanu, iesniegšanu un ieviešanu kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietniecei L.Loskutovai.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics